Julkaistu: 8.2.2020

Kuka vastaa, jos vesihuolto ei toimi?

Eikö hanasta tule kunnollista vettä? Tai onko veden tulo loppunut kokonaan? Kenen tehtävä on huolehtia siitä, että vesihuolto toimii?

Yhdyskuntien vesihuollosta vastaavat vesihuoltolaitokset. Vesihuoltolaitos on määritelty vesihuoltolaissa. Määritelmän mukaisia vesihuoltolaitoksia on koko maassa kaikkiaan noin 1100. Niistä selvä enemmistö on haja-asutusalueiden asukkaiden perustamia pienehköjä vesiosuuskuntia tai vesiyhtymiä.

Vesihuoltolaitokset huolehtivat siitä, että vesijohtoverkostoon liittyneet asiakkaat saavat laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vesihuoltolaitoksen vastuu loppuu siihen kohtaan, missä kiinteistön vesijohto on liitetty vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkkoon. Siitä eteenpäin veden laadusta ja jakelusta vastaa kiinteistön omistaja, esimerkiksi taloyhtiö.

Veden jakeluun voi tulla häiriöitä vaikkapa sähkökatkon tai putkirikon takia. Putkirikon korjaamisesta vastaa se vesihuoltolaitos, jonka verkostossa vika on. Jos putkirikko on kiinteistön vastuualueella olevissa putkissa, pitää kiinteistön omistajan korjata vaurio.

Kuva: © Eero J. Laamanen, Vastavalo

 

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE