Julkaistu: 8.2.2020

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Kuka vastaa, jos vesihuolto ei toimi?

Kaivuri kaivaa omakotitalon vesiputkea maahan.

Eikö hanasta tule kunnollista vettä? Tai onko veden tulo loppunut kokonaan? Kenen tehtävä on huolehtia siitä, että vesihuolto toimii?

Yhdyskuntien vesihuollosta vastaavat vesihuoltolaitokset. Vesihuoltolaitos on määritelty vesihuoltolaissa. Määritelmän mukaisia vesihuoltolaitoksia on koko maassa kaikkiaan noin 1100. Niistä selvä enemmistö on haja-asutusalueiden asukkaiden perustamia pienehköjä vesiosuuskuntia tai vesiyhtymiä.

Vesihuoltolaitokset huolehtivat siitä, että vesijohtoverkostoon liittyneet asiakkaat saavat laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vesihuoltolaitoksen vastuu loppuu siihen kohtaan, missä kiinteistön vesijohto on liitetty vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkkoon. Siitä eteenpäin veden laadusta ja jakelusta vastaa kiinteistön omistaja, esimerkiksi taloyhtiö.

Veden jakeluun voi tulla häiriöitä vaikkapa sähkökatkon tai putkirikon takia. Putkirikon korjaamisesta vastaa se vesihuoltolaitos, jonka verkostossa vika on. Jos putkirikko on kiinteistön vastuualueella olevissa putkissa, pitää kiinteistön omistajan korjata vaurio.

Kuva: © Eero J. Laamanen, Vastavalo

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

  • Juomaveden terveysriskit

    Yleisin syy talousvedestä koituviin terveyshaittoihin on se, että raakavesi on mikrobiologisesti saastunutta eli siinä on …

  • Talousveden laatu

    Vesijohtoveden pitää olla puhdasta ja terveellistä ja sen tulee täyttää tietyt laatuvaatimukset. Vesilaitokset huolehtivat veden …