Julkaistu: 2.2.2023

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Kuinka vesijohtoveden laatua valvotaan?

Vesijohtoveden laatua valvovat sekä viranomaiset että vettä toimittavat laitokset itse. Kaiken valvonnan lähtökohta on, että vettä on turvallista käyttää.

Talousvedestä ei saa koitua haittaa ihmisten terveydelle. Veden pitää myös sopia käyttötarkoitukseensa. Veden laadusta ja laadun valvonnasta säädetään terveydensuojelulaissa. Tarkemmat laatuvaatimukset ja -tavoitteet on säädetty asetuksilla.

Veden laadusta vastaa talousveden toimittaja. Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo, että vesi on säädösten mukaista. Sekä viranomaisvalvonta että laitoksen omavalvonta perustuvat riskien tunnistamiseen ja hallintaan.

Suomessa talousvesi täyttää lähes poikkeuksetta terveysperusteisiset laatuvaatimukset. Yleisempää on, että vesi ei saavuta kaikkia esteettisin ja teknisin perustein asetettuja laatutavoitteita. Tavallisimpia ongelmia ovat veden liian alhainen pH-arvo tai suuri rautapitoisuus. Nämä voidaan korjata veden käsittelyllä.

Talousveden laatua seurataan sitä tiiviimmin, mitä enemmän vettä laitos toimittaa. Laitokset ja valvojat pitävät säännöllisesti yhteyttä ja kohtaavat tarkastuksilla myös kasvokkain.

Viranomaiset ottavat vesinäytteitä erityisesti sairaaloista, ruokaloista ja muista paikoista, missä veden laadulla on iso merkitys. Jos valvonnassa huomataan laatuhäiriöitä, asiaa ryhdytään selvittämään yhdessä laitoksen kanssa. Tärkeintä on kuitenkin turvata veden käyttäjien terveys. Tarvittaessa vesi kehotetaan keittämään.

Viranomaisten tarkistamat veden laadun tulokset tallennetaan tietojärjestelmään, josta ne siirtyvät vesi.fi -palvelun työkaluun ”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut”. Sieltä jokainen voi katsoa, millainen talousveden laatu on omalla vedenjakelualueella.

Sukella syvemmällä tähän aihepiiriin:

Talousveden laatu
Vesijohtoveden pitää olla puhdasta ja terveellistä ja sen tulee täyttää tietyt laatuvaatimukset. Vesilaitokset huolehtivat veden …

Juomaveden terveysriskit
Yleisin syy talousvedestä koituviin terveyshaittoihin on se, että raakavesi on mikrobiologisesti saastunutta eli siinä on …

Vesihuolto­laitosten tunnusluvut
Työkaluun on koottu kaikkien Suomessa toimivien vesihuoltolaitosten perustiedot sekä tiedot veden käsittelystä ja laadusta.

 

Kuva © Timo Vänni, Suomen ympäristökeskus