Julkaistu: 28.10.2019

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Kaivoveden laatu

Kaivosta pumpattu vesi on kirkasta ja raikasta. Vedessä voi silti olla erilaisia aineita ja mikrobeja. Paras siis lähettää vesi tutkittavaksi. Mitä tutkimuksissa selviää?

Kaivoveden laatu on syytä tutkia tietyin välein. Kerran kolmessa vuodessa tehdään suppea tutkimus ja kuuden vuoden välein laajempi tutkimus.

Suppeassa tutkimuksessa selvitetään tiettyjen suolistosta peräisin olevien bakteerien pitoisuus. Tämä kertoo veden hygieenisestä laadusta. Lisäksi määritetään muun muassa happamuus sekä raudan ja typpiyhdisteiden pitoisuudet. Niiden perusteella voidaan päätellä melko paljon juomaveden laadusta.

Laajemmassa tutkimuksessa selvitetään samat asiat, mutta lisäksi määritetään eräiden muiden aineiden pitoisuudet ja veden kovuus. Jos vesi on peräisin porakaivosta, tutkitaan myös sen radon-, uraani- ja arseenipitoisuus.

Tulosten tulkinnassa auttaa Suomen ympäristökeskuksen laatima Kaivoveden analyysitulkki. Se kertoo, ovatko omasta kaivosta saadut arvot hyviä, kohtalaisia vai huonoja. Siitä myös selviää, mistä huono arvo voi johtua ja millaista haittaa siitä voi seurata. Sekin kerrotaan, miten tilanteen voi korjata.

Kaivoveden analyysitulkki

Kuva: © Merja Otronen, Vastavalo

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

  • Talousveden radon

    Pohjaveden radioaktiivisista aineista tärkein on radon. Radonia esiintyy erityisesti porakaivovedessä, mutta joskus myös rengaskaivoissa. Lainsäädännössä …

  • Fluori ja arseeni talousvedessä

    Fluorin ja arseenin pitoisuuksille talousvedessä on asetettu enimmäisarvot. Suomessa pohjavesi voi paikallisesti sisältää enimmäisarvot ylittäviä …

  • Kaivoveden laatu

    Kaivoveden täytyy olla terveydelle vaaratonta. Niinpä kaivovettä koskevat samat laatuvaatimukset ja -suositukset, jotka on asetettu …