Julkaistu: 28.10.2019

Kaivo kaipaa huoltoa

Kaivoista saa yleensä laadukasta pohjavettä. Kaivoa pitää kuitenkin vaalia ja huoltaa, jotta vesi säilyy hyvänä ja terveellisenä.

Kaivoveden tulee täyttää samat laatuvaatimukset kuin vesijohtovedenkin. Pahat laatuvirheet huomaa jo veden väristä tai mausta. Tarkempaa selvyyttä saa, kun lähettää vesinäytteen tutkittavaksi. Näytteitä tutkivat monet laboratoriot; tutkimus maksaa 100–300 euroa.

Jos vedessä on vikaa, pitää selvittää, mistä ongelma johtuu. Syynä voi olla vaikkapa se, että kaivon renkaat ovat siirtyneet ja kaivoon pääsee pintavettä. Silloin on ryhdyttävä kunnostustöihin. Isoihin kunnostuksiin tarvitaan yleensä ulkopuolista urakoitsijaa.

Monet veden laatuongelmat voi välttää, kun kaivoa huoltaa säännöllisesti. Kevät on parasta huoltoaikaa. Silloin tarkistetaan, että kaivon rakenteet ovat kunnossa. Kannen pitää olla niin tiivis, ettei edes muurahainen pääse putoamaan kaivoon. Mahdolliset lumikasat pitää siirtää etäämmälle kaivosta sulamaan. Jos kaivon ympäristöön kertyy lammikoita, salaojitusta pitää parantaa ja muotoilla maa niin, että se viettää kaivosta pois.

Jos kaivo on ollut talven käyttämättömänä, sen vesi vaihdetaan: kaivosta pumpataan pois 1/3 vedestä ja pumpattu vesi lasketaan kauas kaivosta. Sitten kaivon annetaan täyttyä uudestaan pohjavedestä. Samalla kertaa voidaan poistaa pohjaan kertynyt liete.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE