Julkaistu: 28.10.2019

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Jos hanavedessä on vikaa

Nainen juo vettä lasista

Vesijohtovesi on yleensä tasalaatuista. Joskus siinä voi silti huomata väriä tai makua. Mistä se johtuu ja mitä silloin pitää tehdä?

Vesiputkiin kertyy ajan myötä rautaa, mangaania tai muuta sakkaa. Joskus sakka voi lähteä liikkeelle ja päätyä kotihanaan. Vesi näyttää silloin ruskealta. Se ei ole terveydelle vaarallista, mutta sitä ei silti pidä käyttää juomavetenä tai pyykin pesuun. Tilanne yleensä korjaantuu, kun vettä juoksuttaa vähän aikaa hanasta.

Sakkainen vesi voi johtua esimerkiksi vesijohtoverkoston korjaus- tai huoltotöistä, jotka aiheuttavat paineenvaihteluja. Vesiputkia myös puhdistetaan aika ajoin. Silloin sakka kerätään erikseen pois, mutta pieni osa voi kulkeutua vesihanoihin.

Huoltotöiden jälkeen vesi voi myös näyttää harmaalta ja samealta. Se johtuu vedessä olevista ilmakuplista. Kun tällaista vettä laskee juomalasiin, ilmakuplat nousevat pintaan ja vesi kirkastuu pohjasta alkaen.

Jos vettä ei ole käytetty pitkään aikaan, se voi maistua tunkkaiselle. Tähänkin auttaa veden juoksuttaminen. Jos tunkkaisuus on jokapäiväistä, syy on yleensä talon vesiputkissa. Ne pitäisi silloin puhdistaa tai uusia.

Jos epäilet, että vedessä on jotakin vakavaa vikaa tai uskot sairastuneesi siitä, ota yhteys ympäristöterveydenhuoltoon (Ilppa-palvelu). Esimerkiksi putkirikko on voinut saastuttaa veden. Silloin vesi pitää ehkä keittää tai lopettaa sen käyttö kokonaan. Kunta antaa toimintaohjeet ja tiedottaa asiasta asukkaille.

Tee ilmoitus talousveden laatuhaitasta: Ilppa-palvelu: Kuluttajan ilmoitukset

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

  • Juomaveden terveysriskit

    Yleisin syy talousvedestä koituviin terveyshaittoihin on se, että raakavesi on mikrobiologisesti saastunutta eli siinä on …

  • Talousveden laatu

    Vesijohtoveden pitää olla puhdasta ja terveellistä ja sen tulee täyttää tietyt laatuvaatimukset. Vesilaitokset huolehtivat veden …