Julkaistu: 28.10.2019

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Jätevedenpuhdistamolla tapahtuu

Putkia jäteveden puhdistamolla.

Nykyaikainen jätevedenpuhdistamo on kuin huippuunsa viritetty tehdas. Jätevesi kulkee monivaiheisen puhdistusprosessin läpi, ja jokaista vaihetta seurataan ja ohjataan tarkasti.

Viemäriverkoston kokoamat jätevedet käsitellään kaikkialla Suomessa pääpiirteittäin samalla tavoin. Puhdistukseen kuuluu kolme vaihetta: mekaaninen, biologinen ja kemiallinen käsittely.

Ensimmäiseksi jätevedestä erotetaan paperin kaltaiset suuret kiinteät kappaleet ja hiekka. Sitten vesi ilmastetaan ja ohjataan biologiseen prosessiin. Niistä tavallisin on niin sanottu aktiivilietemenetelmä. Se perustuu mikrobien toimintaan. Kasvava mikrobimassa sitoo lika-aineet itseensä, minkä jälkeen massa voidaan kerätä pois.

Puhdistustulosta parannetaan lisäämällä ferrosulfaattia tai muuta sopivaa kemikaalia. Se saostaa jätevedestä pois fosforia. Joissakin puhdistamoissa on lisäksi erityinen tehostettu typen poisto. Lopuksi jätevesi vielä selkeytetään. Puhdistamolla syntynyt liete voidaan jatkojalostaa niin, että se soveltuu maanparannukseen tai viherrakentamiseen. Lietteestä voidaan tuottaa myös biokaasua.

Puhdistusprosessi on hyvin tehokas; se poistaa yli 95 % monista haitta-aineista. Jätevesien käsittelyä kehitetään silti edelleen. Seuraavina haasteina ovat jätevesien virukset ja lääkeainejäämät sekä lietteeseen päätyvät mikromuovit.

Kuva: iStockphoto

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin