Julkaistu: 28.1.2020

Tämän tiedon on tuottanut Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tiedon pohjalta laitos tuottaa palveluita eri alojen tarpeisiin.

Ilmatieteen laitos tekee ja edistää ilmakehään ja meren fysikaaliseen tilaan liittyvää havainnointia ja tutkimusta. Laitos tuottaa osaamisalueellaan palveluita, jotka edistävät yleistä turvallisuutta, lisäävät yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointia sekä auttavat varautumaan ilmakehän ja meren ilmiöihin.

Sää- ja meripalveluita tuotetaan muun muassa liikenteen, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Laitos myös varoittaa vaaraa aiheuttavista säätilan ja meren fysikaalisen tilan muutoksista.

Ilmatieteen laitoksen organisaatioon kuuluva sää- ja turvallisuuskeskus toimii ympäri vuorokauden. Se tuottaa ajantasaista tietoa säästä, meren liikkeistä ja ilmastosta sekä laatii niitä koskevia ennusteita. Lisäksi se seuraa Suomessa ja ulkomailla tapahtuvia luonnononnettomuuksia.

Sää- ja turvallisuuskeskuksen tuottamat palvelut tukevat koko suomalaista yhteiskuntaa. Keskuksen ympärivuorokautista valmiutta vahvistetaan tarvittaessa, esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden tai muiden häiriöiden aiheuttamissa poikkeustilanteissa.