Julkaistu: 19.1.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Ilmastonmuutos vaikuttaa pohjaveden laatuun

Pohjavesi ei ole koskaan pelkkää vettä. Siihen on liuenneena erilaisia aineita, jotka ovat peräisin maasta tai kallioperästä. Yleensä näitä aineita on vedessä niin vähän, etteivät ne haittaa veden käyttöä. Ilmastonmuutos voi muuttaa tilannetta.

Ilmastonmuutoksen seurauksena pohjaveden pinnat voivat vaihdella aiempaa enemmän. Talvella vedenpinnat nousevat luultavasti hieman nykyistä korkeammalle, kesällä ne saattavat laskea nykyistä alemmaksi.

Suuret vaihtelut vaarantavat pohjaveden laadun. Kun vedenpinta laskee aiempaa alemmaksi, veden alla olleet maakerrokset joutuvat kosketuksiin ilman kanssa. Maamurusten välissä on nimittäin aina myös ilmaa. Ilman sisältämä happi reagoi maassa olevien aineiden kanssa niin, että osa niistä muuttuu liukoisiksi ja tihkuu pohjaveteen. Myös maaperässä olevat mikrobit voivat osallistua tapahtumakulkuun.

Päinvastainen tilanne – pohjaveden pinnan nousu – voi niin ikään aiheuttaa ongelmia. Pohjavettä alkaa nyt virtailla sellaisissa maakerroksissa, jotka ennen olivat pohjaveden pinnan yläpuolella. Näissä kerroksissa saattaa olla haitta-aineita, jotka lähtevät liikkeelle pohjaveden mukana.

Ilmastonmuutoksen seurauksena kaivoveteen voi tulla entistä enemmän rautaa ja mangaania. Myös humuksen ja muun eloperäisen aineen pitoisuus voi kasvaa, jos lisääntyvät rankkasateet huuhtovat pintavesiä kaivoon.

Merkittäviä riskialueita ovat niin sanotut sulfaattimaat. Ne ovat entistä merenpohjaa ja hyvin happamia. Näillä alueilla pohjaveden hyvä laatu on pitkälti kiinni siitä, että pohjaveden pinta pysyy vakaana.

Kuva: © Mirjam Orvomaa, Syken kuvapankki

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin