Julkaistu: 19.1.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Ilmastonmuutos muuttaa tulvia

Kevättulvat syntyvät, kun paksu lumipeite sulaa nopeasti. Ilmastonmuutos vähentää lumipeitettä ja tekee talvista ja keväistä lämpimämpiä. Miten käy kevättulvien?

Ilman lämpötilalla ja sateisuudella on suuri vaikutus siihen, kuinka paljon vettä valuu jokiin eri vuodenaikoina. Kesällä ja talvella valunta on yleensä vähäisempää, keväällä ja syksyllä runsaampaa. Niinpä joet virtaavat vuolaimmin keväällä, kun lumet sulavat, sekä toisaalta syyssateiden aikaan.

Ilmastonmuutos muuttaa tilannetta. Se kasvattavaa jokien virtaamia erityisesti talvisin. Talvivirtaamat saattavat jopa moninkertaistua vuosisadan loppuun mennessä. Tämä voi saada joet tulvimaan keskellä talvea. Talvitulvia on jo esiintynyt Etelä- ja Keski-Suomessa.

Kevättulvat vastaavasti pienentyvät monin paikoin, mutta kokonaan ne eivät katoa. Vuotuiset vaihtelut voivat olla suuria, ja tulvia on aiempaa vaikeampi ennustaa. Tilanne voi myös vaihdella paikallisesti paljon. Lapissa talvitulvat tuskin yleistyvät vielä pitkään aikaan. Sen sijaan kevättulvat saattavat lähivuosikymmeninä jopa voimistua, kun talven sademäärät kasvavat.

Vuotuisen valunnan arvioidaan koko maassa lisääntyvän ilmastonmuutoksen seurauksena keskimäärin noin 3–8 prosenttia. Luku ei kuulosta suurelta, mutta se kätkee sisäänsä huomattavia ajallisia ja paikallisia vaihteluita. Vaihtelut voivat olla nykyistä suurempia, koska ilmastonmuutos tuo mukanaan rankkasateita, kuivuusjaksoja ja muita sään ääri-ilmiöitä.

Kuva: © Jaakko Vähämäki, Vastavalo

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

  • Tulvariskien kehitys tulevaisuudessa

    Suomessa tulvariskit ovat moniin muihin maihin verrattuna vähäisiä. Ilmastonmuutos ja yhteiskunnallinen kehitys asettavat kuitenkin uusia …