Julkaistu: 2.12.2019

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Hulevesien luonnonmukainen käsittely

Kun hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti, saadaan monia hyötyjä: vesistön kuormitus ja tulvahaitat vähenevät, kaupunkiluonto rikastuu ja rahaakin säästyy.

Kaduille ja muille umpipinnoille kertyvän sadeveden käsittelyyn etsitään nykyisin luonnonmukaisia ratkaisuja. Pieniä vesimääriä ohjataan esimerkiksi viherpainanteisiin, joissa vesi imeytyy maahan. Tällaisia painanteita tehdään paljon teiden varsille.

Hulevettä voidaan myös suodattaa maakerrosten läpi. Suodatuskenttä voi näyttää tavalliselta nurmikentältä, mutta sen alla kulkee vettä keräävä salaojaputkisto. Suodatus poistaa vähintään yhdeksän kymmenesosaa huleveden sisältämistä raskasmetalleista ja fosforista.

Hulevesille rakennetaan myös erityisiä kosteikkoja. Niissä vesi viipyy sen verran pitkään, että se ehtii kirkastua ja puhdistua ennen kuin se johdetaan vesistöön.

Erilaiset hulevesiratkaisut ovat osa kaupunkien viherverkostoa. Ne monipuolistavat kaupunkiluontoa ja hyödyttävät monia kasvi- ja eläinlajeja. Kaupunkilaiset saavat nauttia vaihtelevasta luonnonmaisemasta, joka tarjoaa elämyksiä ja edistää ihmisten terveyttä ja viihtymistä.

Kaupungilta säästyy rahaa, kun hulevedet käsitellään lähellä niiden syntypaikkaa eikä niitä tarvitse johtaa muualle. On laskettu, että hehtaarin kokoinen puisto aivan ydinkeskustassa säästää kaupungilta yli 200 000 euroa vuodessa.

Kuva: © Lasse Häkkinen, Lahden kaupunki

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

  • Ratkaisuja hulevesien hallintaan

    Hulevedet on otettava huomioon kaikessa taajamien rakentamisessa ja maankäytössä. Hulevesien hallinta kunnassa kannattaa suunnitella kokonaisvaltaisesti …