Julkaistu: 28.10.2019

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Haja-asutuksen jätevesijärjestelmät

Punainen ulkokäymälä koivikossa

Jätevesien käsittelytekniikan voi valita sen mukaan, mikä parhaiten sopii kiinteistön tarpeisiin. Tärkeintä on, että järjestelmä puhdistaa jätevedet niin hyvin kuin laki edellyttää.

Lain vaatimukset voidaan saavuttaa kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on ehkäistä lika-aineiden joutuminen jätevesiin. Ympäristölle haitallisia lika-aineita tulee erityisesti WC:stä. Jos kiinteistölle rakennetaan kuivakäymälä tai WC-vedet ohjataan erikseen umpisäiliöön, muut jätevedet, esimerkiksi pesuvedet, voidaan käsitellä kevyemmin.

Suurempaa puhdistustehoa vaaditaan, kun mukana on myös käymälävesiä. Ympäristönsuojelulaki määrää, kuinka suuri osa jäteveden sisältämästä eloperäisestä aineesta, fosforista ja typestä pitää saada pois.

Jätevedet voidaan käsitellä joko maasuodattamossa tai niin sanotussa laitepuhdistamossa. Se on pienikokokoinen jätevedenpuhdistamo, jossa ei ole avoaltaita tai muita avorakenteita. Laitepuhdistamossa biologinen prosessi hajottaa eloperäisen aineen. Fosfori poistetaan joko erityisellä fosforisuodattimella tai saostamalla. Maasuodattamo perustuu siihen, että jätevesi tihkutetaan suodatinaineeseen. Suodatusta voidaan tarvittaessa täydentää fosforin poistolla.

Jotta jätevesijärjestelmä toimisi kunnolla, sitä pitää käyttää oikein ja huoltaa säännöllisesti. Myös umpisäiliö pitää muistaa tyhjentää sekä tarkistaa sen kunto tietyin välein. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja huollossa kannattaa käyttää asiantuntijan apua.

Kuva: iStockphoto

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin