Julkaistu: 3.2.2020

Ennakoivaa tulvantorjuntaa

Haitallisten tulvien syntyä voidaan estää jo ennalta. Tärkeimpiä keinoja ovat vesistöjen säännöstely ja tulvavesien hallinta.

Suomessa on tehokas järjestelmä tulvien torjuntaan, ja eri viranomaiset tekevät siinä yhteistyötä. Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen Tulvakeskus seuraa koko ajan sää- ja vesitilannetta. Se laatii tilanteen pohjalta ennusteita, joita käyttävät esimerkiksi ELY-keskukset (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset).

Kun tilannekuva on hallussa, voidaan tulvien synty usein estää jo ennalta. Keinona on vesistöjen säännöstely. Säännöstelyllä voidaan vaikkapa tehdä järviin tilaa keväisiä sulamisvesiä varten. Joen virtausta voidaan lisätä tai vähentää sen mukaan, uhkaako tulva joen ylä- vai alajuoksua.

Talvella ja keväällä ollaan valppaana myös jää- ja hyydepatojen varalta. Jos jääpadon vaara kasvaa, jäätä voidaan rikkoa sahaamalla. Hyydepatoja myös räjäytetään.

Keinoja on jäljellä vielä silloinkin, jos tulva alkaa kaikesta huolimatta nousta. Siinä vaiheessa on tärkeintä minimoida tulvavahingot. Ylimääräinen vesi voidaan ohjata esimerkiksi pelto- tai metsäalueille, jotta taajama säästyy tuhotulvalta. Akuutissa tulvatilanteessa joudutaankin usein tekemään nopeita päätöksiä ja valintoja.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE