Julkaistu: 16.6.2021

Asunko tulvariskialueella?

Mistä tiedän, onko asuntoni tulvariskialueella? Vastauksen voi saada tulvakartoista. Niitä on tähän mennessä laadittu yli sadalle alueelle. Alueista 22 on nimetty merkittäviksi tulvariskialueiksi.

Tulvariskialueiden kartat löytyvät Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta. Kartoista näkyy, mille alueille tulvavesi voi levitä. Tilanne esitetään eri suuruisille tulville sen mukaan, kuinka todennäköisiä tulvat ovat.

Karttojen tulkinnassa on kuitenkin oltava tarkkana. Tulvavahingon syntymiseen vaikuttavat muun muassa rakennuksen perustamiskorkeus ja mahdolliset kellarikerrokset. Pienillä maastomuodoillakin on merkitystä. Viereisistä taloista toinen voi kastua ja toinen säästyä.

Tulvakartoissa on esitetty vesistöjen tai merenpinnan noususta johtuvat tulvat. Näiden lisäksi voi syntyä paikallisia rankkasadetulvia. Niitä esiintyy erityisesti kaupungeissa, missä maanpinta on kivetty tai asfaltoitu eikä ime vettä.

Lisäksi on otettava huomioon, että tulvakartat kattavat vain osan Suomesta. Vahingollisia tulvia voi sattua myös kartoitettujen alueiden ulkopuolella. Kannattaa haastatella naapureita ja selvittää, onko omalla asuinalueella ollut aiemmin tulvia.

Vesi.fi-karttapalvelun tulvavaara-alueet

Kuva: iStockphoto

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

  • Tulvakarttapalvelu

    Tulvakeskuksen ylläpitämässä tulvakarttapalvelussa ovat esillä ELY-keskusten laatimat tulvavaara- ja tulvariskikartat merkittäviltä tulvariskialueilta. …

  • Tulvakartoitus

    Tulvavaarakartta kertoo, mille alueille tulva voi levitä. Tulvariskikartta taas kuvaa, mitä riskikohteita tulvavaara-alueilla sijaitsee. …

  • Tulvariskialueet

    Suomessa on nimetty 22 merkittävää tulvariskialuetta. Näillä alueilla vesistöjen tai meriveden pinnan nousu voi aiheuttaa …