Osallistu lähivesien tilan parantamiseen ja kunnostukseen

Järvien, jokien ja pienvesien tilaa voidaan parantaa monin tavoin. Lähivesien kunnostuksilla voi vaikuttaa koko valuma-alueen tilaan ja muun muassa ulkoisen kuormituksen vähentämiseen. Asukkaiden toiminta ja paikallinen yhteistyö ovat ratkaisevia vesistökunnostushankkeiden onnistumisen kannalta. Kunnostaminen alkaa vesistön tarkkailulla, tietojen keräämisellä ja yhteistyötahojen selvittämisellä. Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto välittää tietoja ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta: www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto

Lähde:
Suomen ympäristökeskus

Kuva:
Marianna Korpi, Suomen ympäristökeskus SYKE

Lisätietoja:
viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 050 4655883, etunimi.sukunimi@syke.fi