Kerää roskat maalta ja rannalta

Roskaantuminen on maailmanlaajuinen ongelma. Roskat kulkeutuvat maalta vesistöihin, ne vähentävät viihtyisyyttä ja ovat haitallisia sekä eläimille että ympäristölle. Osa merien ja sisävesien mikromuoveista syntyy hajoamalla suuremmista muovikappaleista. Mikromuovien oletetaan keräävän itseensä ympäristömyrkkyjä.  Mikromuovit voivat kulkeutua ravintoverkossa esimerkiksi eläinplanktonin ja simpukoiden kautta aina kaloihin saakka, ja periaatteessa vaikutukset voivat ulottua mereneläviä syöviin ihmisiinkin.

Lähde:
Suomen ympäristökeskus

Kuva:
Marianna Korpi, Suomen ympäristökeskus SYKE

Lisätietoja:
viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 050 4655883, etunimi.sukunimi@syke.fi