Iloitse puhtaista vesistämme

Suuri osa maamme pintavesistä on ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä – järvistä 86 prosenttia pinta-alasta ja joista 65 prosenttia jokipituudesta. http://www.ymparisto.fi/pintavesientila

Lähde:
Suomen ympäristökeskus

Kuva:
Marianna Korpi, Suomen ympäristökeskus SYKE

Lisätietoja:
viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 050 4655883, etunimi.sukunimi@syke.fi