Julkaistu: 2.11.2022

Vesistötutkimuksen huipputeknologia laajemmin käyttöön verkostoitumisen avulla

Uuden vesistötutkimuksen osaamiskeskuksen Freshwater Competence Centre (FWCC) partneriorganisaatiot esittelivät uusimpia teknologisia ratkaisuja 28.10.2022 Vantaanjokipäivän tilaisuudessa. Esillä oli esimerkiksi robottiveneitä, droneja, laserkeilausteniikkaa ja sensoreita.  Vahvistamalla verkostoitumista uusi teknologia saadaan yhä useamman tutkijan ulottuville.

Esimerkkejä uusista teknologisista ratkaisuista

Vesistötutkimuksesta tulee monelle ensimmäisenä mieleen kahluuhousuihin pukeutunut tutkija keräämässä vesinäytteitä, mutta tänä päivänä Suomen ympäristökeskuksen vesinäytteet voidaan kerätä esimerkiksi dronella.

Turun yliopiston uusi vesitutkimuksen robottivene on ehkä Suomen edistynein. Sen voi ohjelmoida keräämään 3D-ympäristödataa automaattisesti tietyltä reitiltä, ja se osaa esimerkiksi väistää eteen tulevia esteitä automaattisesti.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen kehittämät laserkeilausteniikat ja sensorit ovat kansainvälistä huipputasoa ja mahdollistavat 3D-mallin tekemisen satojen kilometrien matkalta jokiympäristöstä muutamassa päivässä helikopterista käsin.

Aalto-yliopisto esitteli uusia maaperänmittauslaitteistoja, jotka viedään jokitutkimuskohteeseen kerran, ja jotka sitten lähettävät dataa langattomasti tutkijoille jopa 20 vuoden ajan. Näytillä oli myös jokitutkimusdrone sekä autonominen tutkimusvene. Yliopisto on lähitulevaisuudessa hankkimassa lisäksi vedenalla toimivan dronen tutkimuskäyttöön.

Verkostoitumalla uusi teknologia yhä useamman ulottuville

”Tilaisuuden tavoitteena oli levittää tietoa uusista tutkimuksista sekä houkutella asiantuntijoita ja organisaatioita verkostoitumaan ja liittymään mukaan vesistötutkimuksen osaamiskeskuksen FWCC:n toimintaan. Verkostoitumisen avulla voitaisiin saada yhä useamman organisaation saataville uudet teknologiset ratkaisut, joihin resurssit eivät ehkä yksin riitä. Tärkeä tavoite on myös virtavesi- ja valuma-aluedatan sujuva yhteiskäyttö”, kertoo erikoistutkija Jari Silander Suomen ympäristökeskuksesta.

Aamupäivän puheenvuoroissa Suomen johtavat vesistöalan tutkijat, vesistönhoitajat ja ympäristönsuojelun asiantuntijat pohtivat, mitä voisimme tehdä yhdessä vielä paremmin ja mitä uusia mittausteknologioita voisimme käyttää uuden tiedon tuottamiseen. Tavoitteena oli myös varmistaa, että Vantaanjoki ja sen valuma-alueen asukkaat voivat hyvin ja voivat nauttia jokiympäristöstä myös tulevaisuudessa. Aamupäivä päättyi minuutin mittaisiin esittelypuheisiin. Osa yleisöstä oli valmistellut puheensa ennalta, mutta oli ilo huomata, että puheenvuoroja käytettiin myös spontaanisti päivän aiheiden innoittamana.

Vantaanjokipäivän osallistujat vaikuttivat kiinnostuneilta ja tyytyväisiltä. Paikalle ilmoittautui 70 ihmistä 20 eri organisaatiosta.

Iltapäivällä oli vielä ohjelmassa Helsingin kaupungin sekä Vantaanjoen ja Helsingin vesiensuojeluyhdistyksen järjestämä pienvesitapaaminen. Molempien tapahtumien osallistujat pääsivät siten osallistumaan halutessaan molempiin päivän sessioihin. Tämä koettiin hyväksi asiaksi juuri verkostoitumisen kannalta.  Tapahtumissa käsiteltiin osin samanlaisia aihepiirejä, mutta kumpaankin tapahtumaan vaikutti tulleen hieman uutta yleisöä yhteisenvesiaiheisen päivän houkuttelemana.

Lyhyissä esityksissä, pitsauksissa, sai hyvän käsityksen erilaisista laitteista ja niiden mahdollisuuksista. Lisäksi näyttelytilassa kalustoa esiteltiin kiinnostuneille henkilökohtaisesti.

Osaamiskeskus kutsuu kaikki vesitutkimuksesta kiinnostuneet tutkijat, yritykset ja verkostot yhteistyöhön

Freshwater Competence Centren edistää verkostoitumista ja kehittää vesitutkimuksen infrastruktuuria, tutkimuslaitteistoja sekä huipputason suomalaista tutkimusta ja osaamista sekä kotimaassa että kansainvälisesti. . Rahoituksesta merkittävä osuus on saatu Suomen Akatemialta.

Yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten muodostaman keskuksen tavoitteena turvata vesivarat ja edistää vihreää siirtymää ja innovaatioita korkeatasoisen tutkimuksen avulla.

Freshwater Competence Centre -osaamiskeskukseen kuuluu Turun ja Oulun yliopistot sekä Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus Syke ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus. Mukana on myös 15 vesialan yritystä.

Lisätietoa

Erikoistutkija Jari Silander, Suomen ympäristökeskus Syke, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 0295 251 638

Kuvateksti: Linnea Blåfield Turun Yliopistosta esittelee uutta autonomista tutkimusvenettä.