Julkaistu: 16.6.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vesistökunnostuksiin tukea Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt kevään aikana avustuksia vesien tilaa ja käyttöä parantaville hankkeille (15 kpl) Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa yhteensä 430 000 €. Lisäksi pohjavesien suojelusuunnitelmien laadintaan on myönnetty avustuksia 36 000 € viidelle hankkeelle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamista laaja-alaisista maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankkeista lisäksi neljä hanketta kohdistuu Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle, näiden hankkeiden avustusosuus on yhteensä 600 000 €.

Käynnistyvillä hankkeilla toteutetaan vesien- ja merenhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteutusta ja vesien tilan parantamiseen tähtäävät hankkeet kohdistuvatkin alueille, joissa vesien ekologinen tila on hyvää huonompi tai se on riskissä heikentyä. Vesistökunnostushankkeissa myönnetty rahoitus vaihtelee muutamasta tuhannesta lähemmäs 90 000 euroon hankekoon mukaan. Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankkeet ovat kustannuksiltaan suurempia, Varsinais-Suomen alueella käynnistyvien hankkeiden avustukset ovat 80 000 ja 300 000 euron välillä.  Avustuksia myönnettiin ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön ELY-keskuksille osoittamien avustusmäärärahojen puitteissa.

Vesistökunnostushankkeissa tullaan toteuttamaan monipuolisia toimenpiteitä niin valuma-alueilla kuin vesistöissäkin ja kunnostuskohteita on sekä sisävesissä että merialueella. Hanketoimijoina ovat pääasiassa paikalliset vesiensuojeluyhdistykset, mutta joukossa on myös Pyhäjärvi-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun ja Naantalin kaupungin vetämiä hankkeita. Hankkeissa tullaan tekemään mm. kosteikkosuunnitelmia, vesistöön päätyvän ravinnekuormituksen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta valuma-alueella, hoitokalastusta, ruovikkojen niittoa ja virtausolojen parantamista sekä kalataloudellisia kunnostuksia. Yhdessä hankkeessa myös selvitetään puhtaiden ruoppausmassojen käyttömahdollisuuksia sisäisen kuormituksen hallitsemiseen rannikkovesissä.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan valtakunnallisesta hausta avustettiin kolme hanketta Satakuntaan ja yksi Varsinais-Suomeen. Satakunnassa hankkeet toimivat Loimijoen, Karvianjoen ja Sääksjärven-Piilojoen-Kauvatsanjoen valuma-alueilla. Hankkeissa viivytetään vettä ja kuormitusta valuma-alueella, lisätään yhteistyötä ja vahvistetaan toimijaverkostoja. Satakunnassa käynnistyviä hankkeita toteuttaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys, Karvianjoen hankkeessa mukana on myös Pyhäjärvi-instituutti. Neljättä vesienhallinnan hanketta toteuttavat yhteistyössä Ammattiopisto Livia, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Valonia ja Kaarinan kaupunki. Hankkeessa rakennetaan maatalouden vesistöpuisto, jossa pääsee tutustumaan erilaisiin maatalouden vesienhallinnan toimenpiteisiin ja rakenteisiin sekä lisätään vesienhallinnan osaamista sekä oppilaitoksissa että maanomistajien keskuudessa.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia tullaan avustettujen hankkeiden myötä laatimaan Turun, Kaarinan, Ruskon, Maskun, Siikaisten, Salon, Paimion ja Sauvon alueilla. Uuden tai päivitetyn suojelusuunnitelman saa yhteensä kaksikymmentäseitsemän pohjavesialuetta, joista kuusitoista on vedenhankintaa varten tärkeitä 1-luokan pohjavesialueita, ja seitsemään alueeseen liittyy merkittäviä pohjavesiriippuvaisia ekosysteemejä.

Hankkeilta edellytetään positiivista vaikutusta vesien tilaan sekä tarvittavia lupia ja toimenpiteiden on oltava vesien- ja merenhoitosuunnitelmien mukaisia. Myös kohdealueiden soveltuvuutta vesien- ja merenhoidon näkökulmasta arvioidaan ennen rahoitusta. Pääsääntöisesti myönnetään 50 %:n rahoitus kokonaiskustannuksista, mutta avustus voi olla myös suurempi, mikäli hanke on vesien- ja merenhoitosuunnitelmien, tulvasuojelun, vaelluskalakantojen tai vesiluonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin merkittävä hanke. Hankkeiden etenemistä ja niiden vaikutuksia myös seurataan.

Rahoitushaku ensi vuoden 2024 puolella käynnistyville hankkeille avautuu jälleen lokakuussa.

Lisätietoja rahoitusmahdollisuuksista ja Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta:

Virtaa vesien hoitoon (ym.fi)

Vesiensuojelun tehostamisohjelma (ym.fi)

 

Lisätietoja:

Vesistökunnostushankkeet:

Sanna Kipinä-Salokannel, ylitarkastaja
Varsinais-Suomen ELY-keskus
p. 0295 022 879

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankkeet:

Essi Hillgren, ympäristöasiantuntija
Varsinais-Suomen ELY-keskus
p. 0295 022 022

Pohjavesien suojelusuunnitelmat:

Samuel Bronstein, pohjavesiasiantuntija
Varsinais-Suomen ELY-keskus
p. 0295 022 089

 

Kuva: Rahoitusta myönnettiin Naantalin Luolalanjärven kosteikolle, joka rakennettiin viime talvena. ©  Ilkka Myllyoja