Julkaistu: 20.4.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vesistökunnostajat koolla 31.5.-1.6.2023 Kajaanissa

Pohjois-Suomen vesistöjen parissa toimijat kokoontuvat Kajaaniin 31.5.-1.6.2023 vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaariin, jossa käsitellään vesistöjen hoitoon ja kunnostukseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.

Pohjois-Suomen vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaari tuo yhteen Pohjois-Suomen yhdistyksiä, osakaskuntia, kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sekä muita kiinnostuneita keskustelemaan vesistöjen hoidosta ja kunnostamisesta.

Ensimmäisen seminaaripäivän teemoina ovat vesistöjen hoidon ja kunnostamisen ajankohtaiskatsaus, eri toimijoiden rooli vesistökunnostuksissa sekä vieraslajien torjunta. Seminaarin toisena päivänä keskustellaan muun muassa verkostoitumisesta, metsätalouden vesiensuojelusta ja vaellusesteistä. Seminaarissa kuullaan lisäksi hyviä esimerkkejä kunnostushankkeista.

Vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaarissa pureudutaan muun muassa oman lähiympäristön muutoksiin sekä millaisia kysymyksiä ne herättävät. Mistä voi saada rahaa ja tukea vesienhoito- ja kunnostushankkeisiin ja mitä lähivesistöjen hyväksi voidaan tehdä. Seminaarissa kuullaan myös puheenvuoroja erilaisista Pohjois-Suomessa tehdyistä kunnostushankkeista.

Vesistökunnostustyö pitää sisällään muun muassa vesien kunnostus- ja hoitotoimia, kuormituksen vähentämistä, pohjavesien suojelutoimia ja vesien viivyttämistä valuma-alueella. Pohjois-Suomessa on kuntia, yhdistyksiä ja muita toimijoita varten vankka asiantuntijaverkosto tarjoamassa neuvontaa ja ohjausta kunnostusasioihin ja rahoitusmahdollisuuksiin.

Pohjois-Suomen vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaari on avoin sekä maksuton ja se on suunnattu erityisesti Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin toimijoille.

Pohjois-Suomen vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaari järjestetään Kajaanin Kaukametsässä ja se myös striimataan suorana.

Tilaisuuden järjestävät Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset. Seminaaripäivien lisäksi vietetään iltatilaisuutta, jossa voi verkostoitua muiden osallistujien kanssa. Seminaariin voi ilmoittautua 14.5.2023 mennessä. Linkit ohjelmaan ja ilmoittautumiseen tiedotteen ohessa.

Vesienhoidon tavoitteena on vesistöjen hyvä tila

Vesienhoidolla tarkoitetaan vesipolitiikan puitedirektiivin sekä vesien- ja merenhoitolain mukaista suunnitelmallista toimintaa, jolla pinta- ja pohjavesien laadullista ja määrällistä tilaa ylläpidetään ja parannetaan.

Vesistökunnostuksen tavoitteena on parantaa vesien tilaa ja virkistyskäyttöä sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta. Vesistökunnostustyö pitää sisällään esimerkiksi vesien kunnostus- ja hoitotoimia, kuormituksen vähentämistä, pohjavesien suojelutoimia ja vesien viivyttämistä valuma-alueella.

Pohjois-Suomen (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) vesistömuodostumista 288/2664 kpl on hyvää huonomassa ekologisessa tilassa. Ekologinen tila kuvaa sitä, kuinka lähellä luonnontilaisten vesien vertailuoloja tarkasteltavan pintavesimuodostuman eliöstö, kasvillisuus ja levät ovat. Tilaa arvioitaessa otetaan huomioon myös veden laatu ja hydrologiset sekä morfologiset ominaisuudet.

Valuma-alueella tarkoitetaan aluetta, jolta kerääntyvä vesi valuu tiettyyn vesistöön. Valuma-alueelta vesistöihin virtaava vesi kytkee toisiinsa metsät, pellot ja rakennetut alueet.

Lisätietoja

Kainuun ELY-keskus
Katja Vainionpää
p. 0295 027 240
katja.vainionpaa@ely-keskus.fi,

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Anne Korhonen
p. 0295 038 414
anne.korhonen@ely-keskus.fi

Lapin ELY-keskus
Marko Kangas
p. 0295 037 349
marko.kangas@ely-keskus.fi ;

Linkit:

Kuva: Vesistökunnostuksen tavoitteena on parantaa vesien tilaa ja virkistyskäyttöä sekä luonnon monimuotoisuutta. © Katja Vainionpää, ELY-keskus.