Julkaistu: 28.4.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vesistöjen kunnostusta ja hoitoa vauhditetaan yhteistyöllä

Vesistöjemme hoito vaatii jatkuvaa ja pitkäjänteistä panostusta. Miten vesienhoito- ja kunnostushankkeisiin voi saada rahaa ja tukea? Mitä voimme tehdä lähivesistöjemme hyväksi? Entä miten ja miksi kuntien pitäisi osallistua vesienhoitoon? Pohjois-Suomen vesienhoidon toimijat kokoontuvat vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaariin Rovaniemelle 24.-25.5.2022.

Pohjois-Suomen vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaari tuo yhteen Pohjois-Suomen yhdistyksiä, osakaskuntia, kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sekä muita kiinnostuneita keskustelemaan vesistöjen hoidosta ja kunnostamisesta. Tilaisuus on suunnattu erityisesti Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin toimijoille.

Ensimmäisen seminaaripäivän teemoina ovat erityisesti kuntien ja eri toimijoiden rooli, ja mahdollisuudet vesienhoidossa sekä rahoituksen ja tuen saaminen kunnostushankkeille. Seminaarin toisena päivänä keskustellaan mm. kunnostusmenetelmistä ja metsätalouden vesiensuojelusta sekä kuullaan esimerkkejä hyvistä kunnostushankkeista.

Pohjois-Suomen vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaari järjestetään Rovaniemen Arktikumissa. Tilaisuuteen osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä.Tilaisuuden järjestävät Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset. Seminaaripäivien lisäksi Rovaniemen kaupunki järjestää iltatilaisuuden, jossa voi verkostoitua muiden osallistujien kanssa. Tilaisuus on avoin kiinnostuneille – ilmoittautumiset 16.5. mennessä.

Tavoitteena vesistöjen hyvä tila

Vesistökunnostusten tavoitteena on parantaa vesien tilaa ja virkistyskäyttöä sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta. Yleisimpiä kunnostustarvetta aiheuttavia ongelmia järvissä ovat rehevöityminen, mataloituminen ja umpeenkasvu. Kuormituksen vähentämisen ohella tavanomaisia toimenpiteitä ovat suoraan vesistöihin kohdistuvat järvi-, joki- ja purokunnostukset sekä kalojen kulkemisen edistäminen vesistöissä olevien rakenteiden ohi.

Järvien kunnostustoimenpiteet valitaan tapauskohtaisesti kunnostussuunnitellun yhteydessä. Järvien kunnostusmenetelminä käytetään muun muassa ravintoketjukunnostusta, ruoppausta, vedenpinnan nostamista, hapetusta tai alusveden kierrättämistä, niittoja sekä paikoin kemiallisia tai muita käsittelyjä sedimentin ja veden ravinteiden sitomiseksi.

Virtavesien kunnostustarve aiheutuu yleensä kuormituksesta, jossa valuma-alueen maaperästä huuhtoutuu eloperäistä ainetta ja ravinteita vesistöön. Kunnostuksella tähdätään ekologisen tilan kohentamiseen. Pääasiallisia kunnostusmenetelmiä ovat mm. syvyys- ja virtausolosuhteiden monipuolistaminen, kutu- ja poikasalueiden määrän lisääminen sekä liettymien poistaminen. Kunnostusten vaikuttavuutta tehostavat valuma-alueella tehtävät vesiensuojelutoimenpiteet.

Pohjois-Suomen vesienhoito ja vesistökunnostusseminaari – ohjelma ja ilmoittautuminen:

Pohjois-Suomen vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaari (ELY-keskus.fi)

Lisätietoja:

Lapin ELY-keskus
Henri Vaarala, p. 0295 037 089,

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Anne Korhonen, p. 0295 038 414 anne.korhonen@ely-keskus.fi