Julkaistu: 5.9.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vesiosuuskuntien omaisuudenhallinnan arviointiin uusi työkalu

Nyt pientenkin vesilaitosten on helppo arvioida omaisuutensa tila maksuttomalla työkalulla. ELY-keskus on julkistanut yksinkertaisen Excel-pohjaisen työkalun vesiosuuskuntien ja muidenkin pienten laitosten omaisuudenhallinnan tueksi. Työkalu on ladattavissa maksutta vesi.fi -sivustolta, mistä löytyy myös pikaohje työkalun käyttöön.

Omaisuudenhallinta – tulevaisuuden suunnittelun avainasia

Suomessa on yli tuhat eri ikäistä vesiosuuskunnan verkostoa, joista noin puolet on rakennettu 1900-luvulla. Vesiosuuskuntien ylläpitämiä verkostoja odottaa jossakin vaiheessa mittava ja kallis saneeraus, mikä voi osaltaan heikentää osuuskuntien toimintaedellytyksiä. Tietoa verkostojen kunnosta tarvitaan myös vuotovesien hallintaa varten ja jotta vettä voidaan johtaa hallitusti erityistilanteissa.

Yli 80 prosenttia vesihuollon kokonaiskustannuksista muodostuu verkostoista. On siis tärkeää tietää, missä kunnossa verkostot ovat, mikä on niiden arvo ja miten niiden kunnosta kannattaa ja voidaan pitää huolta. Verkosto-omaisuuden kunto, jäljellä oleva käyttöikä ja nykyarvo ovat olennaisia tietoja myös, kun ajatellaan tulevia saneerauksia, niiden ajankohtaa ja hintaa.

Tulevan saneeraustarpeen selvittäminen edellyttää monenlaista tietoa sekä itse verkostosta että muun muassa pumppaamoiden kunnosta ja verkostoventtiileiden ja huuhteluyhteiden määrästä ja toimivuudesta. Samoja tietoja tarvitaan myös, jos suunnitellaan vesilaitosten yhteistyötä tai jopa yhdistämistä. Yhteistyöneuvotteluihin on helpompi lähteä, kun on dokumentoitu arvio oman laitoksen omaisuuden tilasta ja arvosta. Näihin mahdollisiin tuleviin tarpeisiin uudella työkalulla on nyt pyritty vastaamaan.

Työkalu käyttöön laajasti

Työkalu kehitettiin ELYjen yhteistyöhankkeessa ja sen teknisestä toteutuksesta vastasi suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys Sweco Infra & Rail Oy. Hankkeessa mallia kehitettiin ja testattiin viidentoista erityyppisen vesiosuuskunnan kanssa.

ELY-keskus toivoo, että työkalu saadaan nopeasti ja kattavasti käyttöön helpottamaan osuuskuntien omaisuudenhallintaa ja tulevaisuuden investointi- ja korjausrakentamissuunnittelua. Etelä-Savon ELY-keskus arvioi, että työkalua voidaan jatkossa hyödyntää soveltuvin osin myös vesihuoltolain valvonnassa. Työkalun toimivuudesta otetaan mielellään vastaan palautetta ja kehitysideoita!

Lataa Vesiosuuskuntien omaisuudenhallinnan työkalu ja lue täyttöohjeet.

Piia Kepanen ja Ville Matikka, Etelä-Savon ELY-keskus, vesihuoltopalvelut