Julkaistu: 26.8.2022

Vesikirjeessä asiaa kemikaaliturvallisuudesta, vesien kemiallisesta tilasta sekä suojelun ja kunnostuksen yhteensovittamisesta

Suomen ympäristökeskuksen toimittama Vesikirje kertoo jälleen vesiensuojelun ja vesialan ajankohtaisista aiheista. Elokuun Vesikirjeessä mukana seuraavat aiheet:

Kansallinen kemikaaliohjelma asettaa tavoitteita ja suuntaviivoja kemikaaliturvallisuuden kehittämiseksi. Ohjelman tavoitteena on muun muassa ennaltaehkäistä, tunnistaa ja torjua haitallisten kemikaalien aiheuttamaa ympäristön pilaantumista.

Päästötiedot eivät selitä huonoa sisävesistöjen kemiallista tilaa. Kemiallisen tilan luokittelun laatu paranisi, jos tietokannoissa olisi enemmän mittaustietoja. Aiemmin ympäristöön päässeet aineet nousevat nykytiedoissa paremmin esiin kuin uudet aineet. Päästöjen ja ympäristöriskien arviointia onkin syytä tehostaa.

Freshabit LIFE IP -hankkeessa on tunnistettu ja pyritty ratkaisemaan yleisiä ristiriitatilanteita vesienkunnostuksessa ja lajien suojelemisessa. Esimerkiksi Puruvedellä luotiin toimintamalli viitasammakon elinympäristöjen turvaamiseksi vaarantamatta vesienhoidon ja vesiluontotyyppien suojelun tavoitteita.

Tilaa uutiskirje tai lue verkossa

Vesikirjeen voi tilata sähköpostiin Vesi.fistä, missä kaikki kirjeet ovat saatavilla myös verkkoversioina.

Kuva: Adobe Stock