Vesikirje joulukuu 2022

Vesien- ja merenhoidon tiedot siirtyvät PISARAan

Pohjavesi- ja meritietoja voi tarkastella asiantuntijoiden uudella vesien ja merenhoidon tietojärjestelmä PISARAlla. Ensi vuonna myös järvien ja jokien perustiedot löytyvät PISARAsta.

PISARA kokoaa nykyisin hajallaan olevan vesiin ja Itämereen liittyvän tiedon. Järjestelmä tukee lähinnä viranomaisia ensisijaisesti vesien- ja merenhoidonsuunnittelussa.

Toteutus jakautuu meren, pohjavesien sekä järvien ja jokien hoidon toiminnallisuuksiin. Merenhoidon osa julkaistiin vuoden 2021 lopussa. Tänä vuonna on keskitytty pohjavesitoimintojen kehittämiseen. Vuonna 2023 vuorossa on järvien, jokien ja rannikkovesien perustiedot ja tila-arviotyökalu.

Pohjavesitiedot POVETista PISARAan

PISARA tulee korvaamaan vuoden 2023 aikana suurimman osan vanhasta pohjavesitietojärjestelmä POVETista. PISARAssa voi tällä hetkellä tarkastella pohjavesialueita ja havaintopaikkoja sekä hakea tietoja monipuolisesti.

Vuoden 2023 alussa järjestelmään saadaan pohjavesitietojen muokkaustoiminnot sekä analyysinäkymä, jonka avulla tietoja on helpompi tarkastella ja yhdistellä. Samalla palvelun käytettävyys paranee.

Toiminnot meren tilan arviointiin

Meriosio julkaistiin vuonna 2021. Kuluneena vuonna on kehitetty meren tilan indikaattoreiden automaattista laskentaa sekä luotu työkalut tila-arvion tekemiseksi. Myös meriosan hakutoimintoja ja suodatusmahdollisuuksia on parannettu. Useamman havaintopaikan pitoisuusaikasarjojen samanaikainen tarkastelu on nyt mahdollista koko Itämeren alueella.

PISARAn näkymät ovat yhteisiä pohjavesi- ja meriosille, joten analyysinäkymä tulee parantamaan myös meriosan käytettävyyttä.

PISARAa kehitetään käyttäjälähtöisesti

PISARAn toimintojen kokeileminen ja testaus on tärkeää, sillä järjestelmää kehitetään käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Kokonaisuus rakentuu näin pala palalta paremmaksi. PISARAn etusivulla on ohje palautteen lähettämiseen.

PISARAan on pääsy ELY-keskusten, Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön asiantuntijoilla. Tila-arvion käyttäjiksi tulee myös ympäristöhallinnon ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö ja sen toteutusta ohjaa Suomen ympäristökeskus. Järjestelmää kehitetään tiiviissä yhteistyössä etenkin ELY-keskusten kanssa. Järjestelmätoimittajana on Solita Oy.

Kirjoittajat:

Hankepäällikkö Tuomas Naakka, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Pohjavesi: Johtava hydrogeologi Ritva Britschgi, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Merenhoito: Vanhempi tutkija Pekka Kotilainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Vesienhoito (järvet, joet ja rannikkovesi): Tutkija Kati Martinmäki-Aulaskari, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Linkkejä:

Vesien- ja merenhoidon PISARA-tietojärjestelmään pääset ympäristöhallinnon portaalista.