Vesikirje huhtikuu 2023

Talousveden laatutiedot näkyvät vesi.fi:ssä

Kansalaiset saavat nyt entistä enemmän tietoa vesihuoltolaitoksista ja niiden jakamasta vedestä. Vesi.fi:n  ”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut ”-työkalussa näkyvät tuoreimmat veden laadun tutkimustulokset kultakin vedenjakelualueelta. Tiedot tulevat viranomaisten järjestelmästä.

Vesihuoltolaitosten jakama vesi täyttää Suomessa hyvin talousvedelle asetetut terveysperusteiset vaatimukset. Veden laadussa on silti eroja vedenjakelualueiden välillä. Vedessä voi olla paikoin suositeltua enemmän esimerkiksi rautaa, mikä voi heikentää talousveden laatua, vaikka juomaveden rauta ei olekaan terveydelle vaarallista.

Euroopan unionin juomavesidirektiivi edellyttää, että veden käyttäjät saavat tietoa talousveden laadusta. Lisäksi vesihuoltolaitosten pitää tiedottaa vuosittain muun muassa veden kulutuksesta ja hinnasta. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tehtävänä on koota vaadittavat tiedot vesi.fi-palveluun ja pitää palvelua yllä. Kaikki tiedot löytyvät nyt vesi.fi:n helppokäyttöisestä työkalusta Vesihuoltolaitosten tunnusluvut.

Tiedot viranomaisten tarkistamia

Vesi.fi:ssä esitettävät tiedot talousveden laadusta ovat peräisin ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (Vati). Järjestelmän sisältämät tiedot ovat kuntien terveydensuojeluviranomaisen tarkistamia.

Ylitarkastaja Jaana Kilponen Valvirasta on ollut mukana kehittämässä vedenlaatutietojen esittämistä  vesi.fi:ssä. Hän kertoo, että vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin tulevat aina tuoreimmat Vati-järjestelmään siirretyt vedenlaatutiedot. Työkalusta näkee tutkimusten tulokset ja näytteenottopäivät sekä sen, kuinka monta kertaa vuodessa muuttujia tutkitaan. Infolinkistä voi lukea jokaisen muuttujan merkityksestä terveydelle.

Kilponen korostaa, että tutkimustiheys vaihtelee vedenjakelualueen ja muuttujan riskinarvioinnin mukaan. Perusajatus on, että mitä enemmän vettä toimitetaan, sitä tiheämmin veden laatua tutkitaan.

Kätevä palvelu vesihuoltolaitoksille

Vesihuoltolaitosten tunnusluvut -työkalu sisältää jo ennestään tietoja Suomen vesihuoltolaitoksista ja niiden toiminnasta. Nämä tiedot ovat peräisin vesihuollon tietojärjestelmästä (Veeti), johon vesihuoltolaitokset syöttävät itse tietonsa. Vesihuoltolaitosten tunnusluvut -työkalu poimii Veetistä tietyt tiedot, esimerkiksi tuotetun veden määrän, asukaskohtaisen vedenkulutuksen ja putkirikkojen määrän.

Suomen vesilaitosyhdistyksen apulaisjohtaja Mika Rontu korostaa Veeti-järjestelmän merkitystä ja käyttökelpoisuutta: Veeti tarjoaa kätevän alustan, jonka avulla vesihuoltolaitokset voivat vuosittain raportoida toimittamansa talousveden laadusta, hinnasta ja kulutuksesta, kuten vesihuoltolaki edellyttää. Laitokset voivat käyttää Veetiä myös tiedotuskanavana, sillä järjestelmässä on vapaa tekstikenttä ja mahdollisuus tallentaa esimerkiksi toimintakertomuksia. Veetistä tiedot siirtyvät sitten Vesi.fi:hin ja ovat siellä helposti kaikkien nähtävillä.

Kirjoittaja:

Tietokirjailija Eeva-Liisa Hallanaro, eevaliisa.hallanaro@gmail.com

Linkkejä:

Tutustu vesihuollon tunnuslukuihin