Julkaistu: 2.2.2023

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Vesijohtoveden laatutiedot näkyvät vesi.fi:ssä

Vesi.fi:n työkalu ”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut” on nyt entistäkin monipuolisempi. Palvelu on jo aiemmin tarjonnut paljon tietoa talousvettä toimittavista laitoksista, mutta nyt sieltä löytyvät myös tuoreimmat tiedot talousveden laadusta. Laatutiedot tulevat viranomaisten järjestelmästä.

Vesijohtovesi on Suomessa tunnetusti hyvälaatuista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksen mukaan 99,98 prosenttia vuonna 2021 otetuista vesinäytteistä täytti talousveden laadulle asetetut terveysperusteiset vaatimukset.

Veden laadussa on silti eroja vedenjakelualueiden välillä. Jonkin alueen vedessä voi olla esimerkiksi enemmän rautaa tai mangaania kuin toisaalla. Pitoisuudet eivät aiheuta haittaa terveydelle, mutta ne voivat heikentää veden käyttökelpoisuutta. Tällaisille veden ominaisuuksille on asetettu laatutavoitteet.

Vesi.fi:n työkalusta ”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut” löytyvät nyt ajantasaiset tiedot eri alueiden veden laadusta. Palvelusta näkee, onko vedenjakelualueella saavutettu talousveden terveysperusteiset laatuvaatimukset ja onko siellä pysytty käyttökelpoisuuden laatutavoitteissa. Tiedot esitetään erikseen kustakin vedenlaatua kuvaavasta muuttujasta.

Veden laatuun pääsee tutustumaan, kun avaa valitun kunnan vesihuolto-organisaation ja valitsee sen jälkeen välilehden ”Vedenjakelualueiden tunnusluvut”. Kaikilta vedenjakelualueilta tietoja ei vielä ole, mutta palvelu täydentyy koko ajan.

Tiedot viranomaisten tarkistamia

Vesi.fi:ssä esitetyt talousveden laadun tulokset ovat peräisin ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (Vati). Järjestelmän sisältämät tiedot ovat kuntien terveydensuojeluviranomaisen tarkistamia.

Ylitarkastaja Jaana Kilponen Valvirasta on ollut mukana kehittämässä vedenlaatutietojen siirtämistä Vatista vesi.fi:hin. Hän kertoo, että viranomaisvalvonnan tutkimuksia tekevien laboratorioiden on siirrettävä tulokset rajapinnan kautta Vati-järjestelmään ja että ”Vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin” tulevat aina tuoreimmat Vati-järjestelmään siirretyt vedenlaatutiedot. ”Työkalusta näkee tutkimusten tulokset ja näytteenottopäivät sekä sen, kuinka monta kertaa vuodessa muuttujia tutkitaan. Infolinkistä voi lukea jokaisen muuttujan merkityksestä terveydelle.

Kilponen korostaa, että tutkimustiheys vaihtelee vedenjakelualueen ja muuttujan riskinarvioinnin mukaan. Perusajatus on, että mitä enemmän vettä toimitetaan, sitä tiheämmin veden laatua tutkitaan.

Suolistoperäisiä bakteereja tutkitaan tiheästi, koska tautia aiheuttavat mikrobit voivat sairastuttaa veden välityksellä nopeasti suuriakin väkijoukkoja. Niin kutsuttujen indikaattorimikrobien tutkimuksilla saadaan joskus vihiä esimerkiksi siitä, että vedenottamoon on voinut päästä pintavettä. Silloin pitää ryhtyä korjaaviin toimiin. Monia muita muuttujia tutkitaan harvemmin etenkin silloin, kun niiden ei arvioida aiheuttavan terveysriskiä.

Kätevä palvelu vesihuoltolaitoksille

”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut” -työkalu sisältää jo ennestään tietoja Suomen vesihuoltolaitoksista ja niiden toiminnasta. Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ylläpitämästä vesihuollon tietojärjestelmästä (Veeti), johon vesihuoltolaitokset syöttävät itse tietonsa. ”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut” poimii Veeti-järjestelmästä tietyt tiedot, esimerkiksi tuotetun veden määrän, asukaskohtaisen vedenkulutuksen ja putkirikkojen määrän.

Suomen vesilaitosyhdistyksen apulaisjohtaja Mika Rontu korostaa Veeti-järjestelmän merkitystä ja käyttökelpoisuutta: ”Veeti tarjoaa kätevän alustan, jonka avulla vesihuoltolaitokset voivat vuosittain raportoida toimittamansa talousveden laadusta, hinnasta ja kulutuksesta.” Vesihuoltolaitokset voivat käyttää Veetiä myös tiedotuskanavana, sillä järjestelmässä on vapaa tekstikenttä ja mahdollisuus tallentaa esimerkiksi toimintakertomuksia. Veetistä tiedot siirtyvät sitten Vesi.fi:hin ja ovat siellä helposti kaikkien nähtävillä.

Mika Rontu pitää erinomaisena asiana sitä, että vedenlaatutiedot on saatu ”Vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin”. ”Yleisö saa yhdestä helppokäyttöisestä palvelusta tiedon sekä vesihuollosta että talousveden laadusta.”

Vedenkäyttäjä hyötyy tiedoista

”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut” -palvelun laajenemiseen ovat vaikuttaneet EU:n juomavesidirektiivi ja sen aiheuttamat muutokset Suomen lainsäädännössä. Muutokset tulivat voimaan 12.1.2023, ja ne edellyttävät entistä parempaa tiedottamista veden kulutuksesta ja veden laadusta. Nämä tiedot pitää toimittaa vedenkäyttäjille vuosittain ilman erillistä pyyntöä. ”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut” täyttää tämän velvoitteen.

Jaana Kilponen toteaa, että vedenlaatutiedoista on hyötyä myös käytännön tilanteissa. Jos omassa hanavedessä tuntuu olevan esimerkiksi raudan makua, voi tarkistaa ”Vesihuoltolaitosten tunnusluvuista”, mikä on veden rautapitoisuus vedenjakelualueella. Mikäli tuotetussa vedessä ei ole ylen määrin rautaa eikä vedenjakelualueella ole muita häiriöitä, vikaa voi lähteä jäljittämään kodin tonttivesijohdosta ja muusta vesilaitteistosta.

Tämän linkin kautta pääset tutustumaan vesihuollon tunnuslukuihin

Lisätietoja: tesu@valvira.fi