Vesihuoltolaitosten yhdys- ja varavesiyhteyksien toimintavarmuuden tarkistuslista -työkalu (latauslinkki ja ohjeet)

Yhdys- ja varavesiyhteyksien toimintavarmuuden tarkistuslista on yksinkertainen Excel-pohjainen työkalu, jolla vesihuoltolaitos voi itse arvioida yhteyksiensä toimintavarmuutta. Tarkistuslistan avulla vesihuoltolaitos voi selvittää, miten omien yhdys- ja varavesiyhteyksien toimintavarmuus ja käytettävyys on nykyisin huomioitu. Sitä voi käyttää myös oman verkoston eri kulutus/jakelualueiden välisten yhteyksien arviointiin.

Työkalu toimii Microsoft Excel 97 – 2003 ja sitä uudemmissa Microsoft Excel -versioissa.

Lataa Yhdys- ja varavesiyhteyksien tarkistuslista (XLS, 165 kB)

 


Tarkoitus on arvioida tilannetta sekä niiden yhteyksien osalta, joiden kautta vesihuoltolaitos toimittaa vettä muualle, että niiden, joiden kautta vettä saadaan omalle vesihuoltolaitokselle. Arviointi on myös suositeltavaa tehdä yhteistyössä vettä vastaanottavan/toimittavan toimijan kanssa.

Työkalu sisältää kysymyksiä, joihin vastaamalla saadaan käsitys yksittäisen yhdysvesijohdon tilanteesta. Lisäksi kaikkien yhteyksien tiedoista muodostuu kooste, josta näkee, mikä on järjestelmän kokonaistilanne. Työkaluun on myös mahdollista ja suositeltavaa kirjata kehittämistoimenpiteitä tilanteen parantamiseksi kunkin yhdysvesijohdon osalta. Tarkistuslistan on tarkoitus toimia myös seurantatyökaluna yhdysvesijohtojen kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta.

Tarkistuslista on tarkoitettu vesihuoltolaitoksen omaan käyttöön ja oman työn tueksi. Tietoja ei kerätä eikä toimiteta viranomaisille. Tarkistuslistan tarkoitus on tuoda esiin kehittämistarpeita yhdys- ja varavesiyhteyksien osalta, joiden pohjalta vesihuoltolaitos voi suunnitella tarvittavia toimenpiteitä. Arviointi tulee tehdä varovaisuusperiaatteen mukaisesti, mutta kriittisesti, jotta korjattavat asiat nousevat esille.

Työkalu laadittiin Etelä-Savon ELY-keskuksen koordinoiman hankkeen yhteydessä v. 2023. Hankkeessa tarkasteltiin Pirkanmaan vesihuoltolaitosten välisiä yhdys- ja varavesiyhteyksiä ja niiden toimintaa kartoitettiin vesihuoltolaitosten kanssa yhdessä järjestetyissä keskustelutyöpajoissa. Hankkeessa kartoitetun tiedon avulla haluttiin saada käsitys siitä, mitkä tekijät saattavat aiheuttaa ongelmia yhdys- ja varavesiyhteyksien hyödyntämisessä ja niiden toimintavarmuudessa.

 


Täyttöohjeet:

Työkalun käyttöön pääsee parhaiten kiinni kokeilemalla. Excel-tiedosto sisältää erillisen ohjesivun ja jokaisella välilehdellä on tarkempaa solukohtaista ohjeistusta.

Tarkistuslista-excel koostuu useasta eri välilehdestä (työkalun alalaita, kuva 1):

 • Ohjeistus
 • Koonti
 • Yleiset kysymykset
 • Esimerkkiyhteys
 • Kunkin yhteyden oma välilehti (valmiina 10 kpl, tarvittaessa voi kopioida lisää)

 

Tarkistuslistan välilehdet: Ohjeistus, Koonti, Yleiset kysymykset, Esimerkkiyhteys, Yhteys 1, Yhteys 2 ja niin edelleen.

Kuva 1. Tarkistuslistan välilehdet

Yleiset kysymykset -välilehti

Yleiset kysymykset -välilehdellä on kysymyksiä, jotka koskevat vesihuoltolaitoksen vedenhankintaan, häiriötilanteisiin varautumista ja toimintavarmuutta. Näiden avulla vesihuoltotoimia voi peilata omaa tilannettaan sekä kirjata ylös huomioita ja jatkotoimenpiteitä.

Kunkin yhteyden oma välilehti

Arvioitavat yhdys- ja varavesiyhteydet voivat olla joko sisäisiä eri kulutus/jakelualueita yhdistäviä yhteyksiä tai eri vesihuoltolaitosten välisiä yhteyksiä.

Kullekin arvioitavalle yhteydelle on oma välilehti.

Välilehdelle täytetään yhteyden nimi ja yhteyden tärkeys/kriittisyys laitoksen toiminnalle (oma arvio) sekä vastataan taulukossa oleviin kysymyksiin. Vastaaminen tehdään syöttämällä arviosi mukainen pisteytys kuhunkin kysymykseen. Vastaussolut ovat vaaleanharmaalla pohjalla.

 1. = kunnossa/kyllä
 2. = selvitettävä
 3. = puutteellinen/ei”

Osalle kysymyksiä saa näkyviin tarkentavaa tekstiä klikkaamalla solua (kuva 2).

Kuva 2. Osaan kysymyksiä saa lisäohjeita klikkaamalla solua, jolloin aukeaa ohjelaatikko.

Kuhunkin kysymykseen liittyen on mahdollista ja suositeltavaa kirjata tarkentavia tietoja, suunnitelmia ja päätöksiä viereisiin soluihin

 • Huomiot,
 • Jatkotoimenpiteet,
 • Arvioitu resurssitarve,
 • Vastuuhenkilö, Muut osallistujat
 • Aikataulu
 • Seuranta ja raportointi
 • Päätös toteutuksesta
 • Valmis

Osalle otsikkosoluja saa esiin tarkentavaa tekstiä klikkaamalla solua (kuva 3).

Kuva 3. Osaan tarkentavista soluista saa lisäohjeita klikkaamalla otsikkosolua, jolloin aukea ohjelaatikko.

Välilehtiä on valmiina 10 yhteydelle. Jos yhteyksiä on enemmän kuin 10 kpl, yhteyksien välilehtiä voi kopioida lisää. Tällöin myös koonti-välilehden pistetaulukon laskentaan täytyy lisätä rivejä ja hakea tiedot lisättyjen yhteyksien välilehdeltä.

Vaihtoehtoisesti arviointia voi tehdä useaan erilliseen tarkistuslistan excel-tiedostoon esim. kulutus/jakelualueittain.

Koonti-välilehti

Koontivälilehdeltä (kuva 4) löytyy lista kaikista yhteyksistä ja kooste vesihuoltolaitosta tai kutakin yhteyttä koskevista vastauksista eli kuinka monen kysytyn asian osalta tilanne on kunnossa, selvitettävä tai puutteellinen.

Kuva 4. Yhteyksien nimet, tärkeysarviot ja kooste numeroarvioinnista siirtyvät Koonti-välilehdelle.

Koontivälilehdelle on myös mahdollista tuoda itse yhteysvälilehdiltä kriittisimpien kehittämistoimenpiteiden tietoja valmiiseen taulukkopohjaan (kuva 5).

Kuva 5. Koonti-välilehdellä on myös yhteenvetotaulukko yhteyskohtaisille huomioille ja jatkotoimenpidetiedoille. Tiedot pitää valikoida ja siirtää taulukkoon manuaalisesti.

 

Ohjeet Koonti-välilehden taulukon täyttämiseen:

Taulukkoon tuodaan yhteyksien välilehdille kirjatut asiat niiden kysymysten osalta, joissa tilanne on statuksella ”puutteellinen” tai ”selvitettävä” (kopioimalla kyseisen rivin oleellisten sarakkeiden tiedot sekä lisäämällä yhteyden nimen/linkin yhteyden nimeen)

Kriittiset kehittämistoimenpiteet

Kriittiset kehittämistoimenpiteet käynnistetään ensi tilassa ja huomioidaan resursoinnissa. Suositeltavaa pyrkiä korjaamaan viimeistään vuoden sisällä. Kehittämistoimenpiteiden toteutumisen seuranta ja raportointi neljännes- tai puolivuosittain vesihuoltolaitoksen johtoryhmälle/vast.

Muut kehittämistoimenpiteet

Kehittämistoimenpiteet käynnistetään, kun kriittisten kehittämistoimenpiteiden kehittämisaikataulu sen mahdollistaa. Suositeltavaa toteuttaa esim. valtuustokauden aikana. Kehittämistoimenpiteiden toteutumisen seuranta ja raportointi puolivuosittain tai vuosittain vesihuoltolaitoksen johtoryhmälle/vast.

Lisää tarvittaessa rivejä taulukkoon.


Palautteet ja kehitysehdotukset:

Vesihuoltolaitosten yhdys- ja varavesiyhteyksien toimintavarmuuden tarkistuslista -työkalua koskevat palautetteet ja kehitysehdotukset pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen pepe.lindqvist@ely-keskus.fi

Tekijät:
Heidi Rauhamäki ja Pepe Lindqvist.
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


Versiohistoria:

 • Versio 1.0, julkaistu 7.8.2023

Kuvapohja: Envato