Vesihuoltolaitosten tunnusluvut

Eurajoen vesihuoltolaitos

Palaa takaisin

Toimiala: Vesi- ja viemärilaitos
Toimintamuoto: Kunnan laskennallisesti eriytetty vesilaitos

Tällä organisaatiolla on vahvistettu toiminta-alue.

Ladattavat PDF-aineistot

Toimintakertomus 2021

Tuotetun veden määrä

588 619 m3/vuosi

Oman alueen jätevesimäärä

525 083 m3/vuosi

Liittyneiden asukkaiden määrä

9 103 henkilöä

Tunnusluvut, 2020