Julkaistu: 14.1.2020

Tämän tiedon on tuottanut MMM

Vesihuolto mukaan ilmastotalkoisiin

Tulvat, myrskyt ja pitkäaikainen kuivuus, lämpötilan nousu ja raakavesivarojen laadun vaihtelut. Ilmastonmuutosskenaariot antavat monta syytä vesihuoltolaitokselle huolehtia varautumisestaan häiriöihin. Ilmastonmuutokseen tulee sopeutua, mutta vesihuoltolaitokset pystyvät tekemään paljon myös ilmastonmuutoksen hillinnässä. Samalla vesihuoltoala voi toimia suunnannäyttäjänä energia- ja resurssitehokkuuden ja kiertotalouden edistäjänä.

Joulukuussa 2019 julkaistu, Ilmastopaneelin teettämä Ilmastonmuutos ja vesihuolto: varautuminen ja terveysvaikutukset -raportti toi esiin vesihuoltoon liittyvät ilmastonmuutoksen tuomat terveysriskit. Tutkijoiden teettämän kyselyn tulos oli melkoisen karua luettavaa: ”Ilmastopaneelin kyselyn mukaan harva toimija kuitenkaan kokee ilmastonmuutoksen uhkaavan oman laitoksen vesiturvallisuutta; Joka kolmannessa laitoksessa sää- ja ilmastoriskejä ei oltu tarkastelu lainkaan.”

Ilmastonmuutoksen tuomat häiriötilanteet voivat aiheuttaa vesiepidemioita ja vähäisempiä laatuongelmia, riittävyysongelmia sekä katkoksia palveluissa. Poikkeuksellinen kuivuus aiheutti viimeksi ongelmia Keski-Suomen Petäjävedellä, jossa kunnan päävedenottamosta loppui syksyllä 2019 vesi. Veden riittävyyden ongelmiin tulisikin herätä ajoissa – uuden vedenottamon luvan saaminen voi viedä vuosia, joten veden loppuessa ollaan auttamattomasti myöhässä.

Ilmastonmuutos on tähän asti nähty vesihuoltolaitoksissa pitkälti kustannuskysymyksenä. Tarvitaan varavoimaa, varavesilähteitä ja veden viivytysratkaisuja. Raakavesivarojen laadun heikentyminen vaatii nykyistä enemmän puhdistuskemikaaleja, lisääntyvät vesimäärät vaativat lisää pumppausta. Samoin laitoksen energiatehokkuus on nähty usein vain kustannusten säästönä. Voisiko häiriöihin varautuminen ja niiden hyvä hallinta sekä ilmastoviisas toiminta olla kuitenkin vesihuoltoalalle imagokysymys?

Vesihuoltolaitokset suurina veden tuottajina ja energian käyttäjinä ovat luonteva taho edistämään energiatehokkuutta ja kiertotaloutta. Jäteveden lämmön talteenotto, vuotojen vähentäminen, pumppauksen optimointi sekä puhdistusprosessien energiankulutuksen vähentäminen ovat isoja mahdollisuuksia. Ravinteiden talteenotto jätevesilietteestä ja veden uudelleenkäyttö yleistyvät eri puolilla maailmaa.

Vesihuoltolaitos on olemassa asiakkaitaan varten. Vaikka monopolitoimija voi olla tyytyväinen, jos vedenlaatu täyttää vaatimukset ja vesi tulee ja menee, valveutuneet asiakkaat voivat toivoa enemmän. Myös kuntaomistajien vaatimukset kasvavat koko ajan. Mikä vesihuoltolaitos julistautuu ensimmäisenä hiilineutraaliksi Hinku-kuntien tapaan? Voisiko vesihuoltoala vastata ilmastohaasteisiin niin hyvin kotimaassa, että osaamiselle olisi kysyntää myös maailmalla?

Ilmastonmuutos on yksi tärkeä syy, miksi vesihuoltoalan on uudistuttava. Laitosten toimintakyvyn turvaaminen, riittävä resursointi ja osaaminen sekä toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu luovat nykyistä paremmat mahdollisuudet vastata myös ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Kansallisella vesihuoltouudistuksella tavoitellaan tehokkaita keinoja myös alan ilmastotalkoisiin. Vesihuoltouudistukselle pohjan luo tiedon avoimuus ja siinä tärkeässä roolissa on Vesi.fi –palvelu vesihuollon tunnuslukuineen.

#vesihuoltouudistus

Minna Hanski
vesihallintoneuvos
maa- ja metsätalousministeriö