Julkaistu: 22.9.2020

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Vesihuollon tietojärjestelmä tarjoaa kätevän työkalun vesiosuuskunnille

Vesihuollon tietojärjestelmä (Veeti) on ollut toiminnassa kohta viisi vuotta. Viemällä tietonsa Veetiin vesihuoltolaitokset voivat täyttää lain vaatiman raportointivelvollisuuden. Erityisesti pienet vesihuoltolaitokset voivat hyötyä palvelusta monella muullakin tapaa.

Suomessa on yli tuhat vesihuoltolain mukaista vesihuoltolaitosta, eli laitosta, jolle kunta on määrittänyt toiminta-alueen. Useimmat niistä ovat haja-asutusalueella toimivia pienehköjä vesiosuuskuntia.

Lisäksi on vielä satoja sellaisia vesiosuuskuntia, joille ei ole määritetty toiminta-aluetta, mutta jotka silti tekevät tärkeää työtä huolehtiessaan osakkaidensa vesihuollosta.

Pieniä vesiosuuskuntia pyöritetään tyypillisesti talkoovoimin. Tehtävää ja huolehdittavaa on paljon. Sujuvan vedenjakelun ja verkoston kunnon lisäksi pitää hoitaa vuotuiset raportointivelvollisuudet, valmistautua mahdollisiin häiriötilanteisiin ja pitää osakkaat ajan tasalla.

Lähitulevaisuudessa häämöttävät vielä uudet tehtävät, jotka liittyvät uuteen juomavesidirektiiviin ja sen asettamiin tiedotusvelvoitteisiin vesilaitoksille.

Veeti avuksi pienille vesihuoltolaitoksille

Veeti-palvelu pyrkii vastaamaan laajasti vesihuoltolaitosten nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin, toteaa ryhmäpäällikkö Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskuksesta.

– Veeti ei ole vain pakollisten tietojen keräilyalusta, vaan se palvelee myös esimerkiksi vesihuoltolaitosten tiedotuskanavana. Laitokset voivat tallentaa sinne monenlaisia tietoja, jopa toimintakertomuksensa. Siellä on myös kenttä, johon voi kirjoittaa vapaata tekstiä 1500 merkkiin asti.

– Tärkeintä kuitenkin on, että syötetyt tiedot avautuvat kaikelle kansalle. Niitä voi katsoa suoraan Veetin avoimen rajapinnan kautta, mutta vielä kätevämmin Vesi.fi-palvelun avulla, Laitinen kertoo.

Vesi.fi:ssä oleva ”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut” poimii Veetistä tietyt tiedot ja esittää ne selkeästi ja ymmärrettävästi. Palvelu näyttää myös syötetyn vapaan tekstin ja siitä voi ladata liitteitä, kuten toimintakertomus-PDF:n. Yleisö pääsee näin helposti tutustumaan valitsemaansa vesihuoltolaitokseen.

Veden kulutus Hollolassa esitettynä kuvaajana.
Kuva: Vesihuollon tunnusluvut työkalun kautta voi tarkastella esimerkiksi oman vesihuoltolaitoksen alueella keskimääräistä veden kulutusta ja verrata tätä valtakunnan keskiarvoihin.

Lisää käyttäjiä, parempaa tietoa

Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:n puheenjohtaja Vesa Arvonen yhtyy Laitisen näkemykseen: – Vesiosuuskunnille on tärkeää toimia avoimesti, mutta on työlästä tehdä esimerkiksi omia nettisivuja. Veetin vapaa tekstikenttä on kätevä ja helppokäyttöinen foorumi, jossa voi kertoa ajankohtaisia asioita ja johon voi laittaa vaikkapa osuuskunnan kokouskutsut.

Arvonen korostaa myös toista puolta asiasta: – Mitä useampi vesiosuuskunta tallentaa tietonsa Veetiin, sitä parempi käsitys meillä on suomalaisesta vesihuollosta. Nyt emme tiedä edes sitä, kuinka paljon vesiosuuskunnilla on vesi- ja viemäriverkostoa, puhumattakaan putkistojen iästä ja saneeraustarpeesta. – Kun ei ole tietoa, joudutaan arvailemaan. Tämä on huono perusta esimerkiksi vesihuoltoa koskeville valtakunnallisille päätöksille. Kun tiedot paranevat, saadaan parempia päätöksiä, mistä myös vesiosuuskunnat hyötyvät.

Arvonen kannustaakin kaikki vesiosuuskuntia syöttämään tietonsa Veetiin, myös niitä osuuskuntia, joita vesihuoltolaki ei tähän velvoita. Hän muistuttaa myös niin sanotusta yhden luukun periaatteesta: – Kun vesihuoltolaitos tallentaa tietonsa Veetiin, ne ovat kaikkien viranomaisten käytettävissä. Esimerkiksi lain edellyttämää häiriösuunnitelmaa ei tarvitse silloin toimittaa erikseen pahimmillaan neljälle eri viranomaisille.

Yhteistyössä eteenpäin

Vesitalousasiantuntija Jussi Leino Hämeen ELY-keskuksesta on huomannut, että jotkut laitokset käyttävät jo hyväksi Veetin uusia ominaisuuksia. Hän nostaa esimerkiksi Hollolan vesihuoltolaitoksen, jonka toiminnan kuvaus ja toimintakertomus löytyvät jo Veetistä. – Tiedot näkyvät nyt kaikille niille Vesi.fi-palvelun käyttäjille, joita Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta kiinnostaa.

ELY-keskukset ovat olleet mukana kehittämässä Veetin ominaisuuksia. ELY-keskukset ovat vesihuoltolain valvontaviranomaisia, mutta Leino näkee niiden tehtävän laajemmin: – Vesihuoltoa ja sen raportointia kannattaa kehittää yhteistyössä palvelun ylläpitäjän ja käyttäjien kanssa. Paremmasta järjestelmästä hyötyvät kaikki: vesihuoltolaitokset, kansalaiset ja valvova viranomainen.

Myös Leino kannustaa vesihuoltolaitoksia hyödyntämään Veetiä nykyistä paremmin. – Läheskään kaikki laitokset eivät ole vielä syöttäneet sinne lain edellyttämiä tietoja. Toivottavasti ne tarttuvat nyt tilaisuuteen. Veeti on loistava väylä markkinoida omaa vesihuoltolaitosta ja tiedottaa sen toiminnasta.

Tämän linkin kautta pääset tutustumaan vesihuollon tunnuslukuihin.

Pääkuva: vesi.fi-verkkopalvelun kuva-arkisto