Julkaistu: 21.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vesiensuojeluun panostetaan edelleen – Vesienhoito edistyy 14 uuden hankkeen voimin Lounais-Suomessa

Sekä ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta että maa- ja metsätalousministeriöstä on myönnetty rahoitusta reilut 350 000 euroa erilaisiin vesistökunnostuksiin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Haku oli auki viime syksynä ja nyt hankkeet pääsevät käynnistymään. Hakijoina oli mm. useampia vesiensuojeluyhdistyksiä, muita yhdistyksiä sekä kuntia. Esimerkiksi Paraisten kaupunki lähtee taklaamaan hulevesiongelmaa, Pyynnössaarenlahden vesiensuojeluyhdistys paneutuu matalan merenlahden problematiikkaan ja veden laadun parantamiseksi tarvittaviin toimiin ja Kaarni-, Luku- ja Särkijärven vesioikeudellinen yhteisö nostaa järvien keskiveden pintaa ja parantaa vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Myönnetty rahoitus vaihtelee muutamasta tuhannesta sataantuhanteen euroon hankekoon mukaan. Pienimmissä hankkeissa, esimerkiksi vesikasvillisuuden poistoprojekti, keskitytään ihan lähivesiin tai johonkin erityisasiaan ja isoissa, vaikka harjujakson vesitaseen selvityshankkeessa, vaikutetaan pitkälle tulevaisuuteen ja jatkossa muihinkin kohteisiin.

Hankkeilta edellytetään positiivista vaikutusta vesien tilaan ja tarvittavia lupia ja toimenpiteiden on oltava vesien- ja merenhoitosuunnitelmien mukaisia. Myös kohdealueiden soveltuvuutta vesien- ja merenhoidon näkökulmasta arvioidaan ennen rahoitusta. Pääsääntöisesti myönnetään 50 %:n rahoitus kokonaiskustannuksista. Hankkeiden etenemistä ja niiden vaikutuksia myös seurataan.

Rahoitushaku avautuu jälleen syksyllä ja sinne toivotaan hyviä hakemuksia. Lisätietoja rahoitusmahdollisuuksista ja Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta:

www.ym.fi/virtaavesienhoitoon
www.ym.fi/vedenvuoro

Lisätietoja rahoitetuista hankkeista:

Vesitalousasiantuntija Ari Sallmén,
ari.sallmen@ely-keskus.fi
p. 0295 022 937

Kuva: Pomarkunjoen Riuttaan valmistunut kalatie. © Ilkka Myllyoja.