Julkaistu: 8.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vesienhallinnan edistämiseen Hämeessä myönnettiin 300 000 euroa

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen valtakunnallisessa avustushaussa Hämeen ELY-keskuksen toimialueelta kaksi hanketta sai tukea: Hämeen ammattikorkeakoulun ”Opitaan ojista” sekä Vanajavesisäätiön ”JUUREVA”. Hankkeiden saama avustusmäärä on yhteensä reilu 300 000 euroa.

Opitaan ojista-hankkeessa pureudutaan peruskuivatuksen edistämiseen Hämeessä. Pilottikohteeksi valitaan kartoituksen jälkeen yksi Kanta- tai Päijät-Hämeen kiireellisimmistä suunnittelua vaativista valuma-alueista. Valittavalle pilottialueelle laaditaan vesienhallinnan yleissuunnitelma. Kokemukset dokumentoidaan toimintamalliksi muiden toimijoiden käyttöön. Hanke kannustaa maanomistajia vesienhallinnan ja hiilensidonnan kannalta edullisiin viljelytapoihin ja metsänhoitomenetelmiin neuvonnalla ja koulutuksella.

Monivaikutteinen JUUREVA-hanke keskittyy Teuronjoen ja Puujoen valuma-alueen vesienhallinnan parantamiseen. Vesienhallinnan keinoja tuodaan osaksi viljelijöiden sekä maan- ja metsänomistajien toimintaa. Tarkoituksena on toteuttaa helppokäyttöinen verkkosivusto vesienhallinnan keinoista valtakunnalliseen käyttöön. Mukaan valitaan muutama monihyötyinen esimerkkikohde, joiden vaikuttavuutta ja sivu-uomien veden laatua seurataan.

Hankkeita rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hämeen ELY-keskuksen asiantuntijoita on mukana hankkeen ohjausryhmässä.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankkeet ovat osa Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa ja tukevat Maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman (Hiilestä kiinni) tavoitteita edistämällä vesiensuojelua, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja hiilipäästöjen vähentämistä, ilmastokestävää vesitaloutta sekä luonnon monimuotoisuutta.