Julkaistu: 22.3.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vesi maa – Maailman vesipäivänä tehdään ilmastotekoja

Nyt vietetään ilmastoviestintäviikkoa. Tänään on myös maailman vesipäivä. Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Samana vuonna pidettiin Rio de Janeirossa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi, jonka tavoitteena oli sopia yhteisistä toimista kestävän kehityksen ja maailman elinkelpoisuuden turvaamiseksi.

Tänä vuonna haluamme nopeuttaa muutosta vesi- ja sanitaatiokriisin ratkaisemiseksi. Sanitaation parantamisella YK haluaa kiinnittää huomiota puhtaan veden, viemäröinnin, hygieenisten käymälöiden ja yleisen puhtauden merkitykseen köyhyyden, sairauksien ja erityisesti lasten kuolemien vähentämisessä.

Puhdas vesi on ihmisoikeus. Silti noin joka kolmas ihminen maailmassa elää ilman puhdasta juomavettä ja yli puolella ei ole kunnollista vessaa ja viemäröintiä. Joka päivä noin 800 alle viisivuotiasta lasta kuolee likaisen veden ja huonon hygienian aiheuttamiin sairauksiin, kuten ripuliin.

Ilmastonmuutos vaikuttaa veteen: se lisää sään ääri-ilmiöitä, kuten pitkiä kuivia kausia ja poikkeuksellisen runsaita sateita. Miten hoidetaan esimerkiksi lisääntyneiden hulevesien aiheuttamat kaupunkitulvat? Kuinka vähennetään haitallisten aineiden huuhtoutumista vesistöihin? Etenkin talvien lisääntyvät sateet kasvattavat vesistöjen kuormitusta. Lisääntyvä kuormitus yhdessä veden tummumisen ja lämpenemisen kanssa haittaavat vesieliöstöä, mutta myös vesien virkistyskäyttöä ja raakaveden hankintaa.

Käy tutkimasta vesi.fi sivuilta millaisia toimia voit itse tehdä maailman vesipäivänä:

Kuva: @ Kaakkois-Suomen ELY-keskus