Vesi.fi_Vesitietopankki

Vesi.fi-vesitietoa verkossa

Mukavaa, että olet tullut tutustumaan vesi.fi-verkkopalvelun testiversioon. Näiltä sivuilta löydät ajankohtaista vesitilannetietoa muun muassa veden korkeudesta, veden lämpötiloista ja lumitilanteesta.

Käyttäjät mukana kehitystyössä

Vesi.fi-palvelun rakentamisessa ovat mukana sekä asiakkaat että alan asiantuntijat. Projekti poikkeaa perinteisestä kehittämishankkeesta siinä, että asiakkaat otetaan mukaan palvelun kehittämiseen heti sen alkumetreillä. Olemme kainostelematta julkaisseet puhtaan testiversion vapaasti kommentoitavaksi. Odotan innolla, millaista palautetta saamme ja millaiseksi lopullinen, vuoden 2019 päätteeksi julkaistava palvelu muotoutuu.

Kenelle palvelu on sitten tarkoitettu? No ihan meille kaikille. Tavoitteemme on tarjoilla tarvittava vesitieto sitä tarvitseville näppärästi verkkopalvelun kautta. Kiinnostuksen aiheina voivat olla niin vallitseva vesitilanne, vedenhankinta kuin vesistöissä toteutettavat toimenpiteet.

Täsmätietoa vaivattomasti

Täällä Suomen ympäristökeskuksessa päivittäisissä keskusteluissa vilahtelevat sanat käyttötarve ja saavutettavuus. Käyttötarpeesta keskustellessamme pohdimme sitä, kenelle ja mihin tarpeeseen tietoa tuotamme ja missä muodossa sen tulee olla. Mitä halutaan tutkia karttanäkymän kautta, mistä asioista halutaan tietoja tarkastella graafien avulla ja mistä aiheista tietoa on selkeämpi hankkia kirjoitettuna tekstinä.

Mitä sitten on saavutettavuus? Saavutettavuus ei ole sarja taikatemppuja, vaan kyse on halusta toteuttaa verkkopalvelu, joka on kaikkien käytettävissä. Tiedon pitää olla hyvin havaittavissa, palvelun helposti käytettävissä ja sisällön ymmärrettävää sekä luotettavasti tulkittavissa eri asiakasohjelmilla, kuten verkkopalvelujen käyttöä avustavilla sovelluksilla. Panostamme tähän vahvasti vesi.fi-verkkopalvelun kehittämisessä.

Osallistu käyttäjätestaukseen

Käyttäjätestaukset ovat parhaillaan käynnissä. Käyttäjätesteillä testataan tiedon löydettävyyttä sekä käyttäjien kokemuksia sivuston ilmeestä ja rakenteesta.

Kartalla ja siihen liittyvillä toiminnoilla on merkittävä rooli palvelussa. Karttapalvelut ovatkin olleet keskiössä jo tämän testiversion rakentamisessa. Suomen ympäristökeskuksen vesiasiantuntijat ovat tehneet valtavasti työtä yhdistäessään erilaisten karttapalvelujen toiminnallisuudet yhdelle karttapohjalle. Uutena vesi-ihmisenä olen ihaillen seurannut tätä työtä ja valtavaa osaamista ja asiantuntemusta. Ensimmäinen karttaversio onkin nyt valmiina ottamaan vastaan käyttäjien kehitysideoita ja käyttäjäkokemuksia!

Vesi.fi-sivuston lopullinen sisältö hiottuine toiminnallisuuksineen julkaistaan tämän vuoden loppuun mennessä. Arvioi sinäkin, miten verkkosivu vastaa käyttötarvettasi ja anna kehittämispalautteesi. Tätä palvelua rakennetaan juuri sinulle!

Kehittämisterveisin
Seija Rantonen
projektipäällikkö
Suomen ympäristökeskus

Lähde: Suomen ympäristökeskus

Julkaistu: 27.2.2019

Tämän tiedon on tuottanut