Vesi.fi_Mitä on hulevesi?

Sadevesikaivo asfalttipihalla.