Julkaistu: 13.10.2022

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Verkostoyhteistyötä vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistämiseksi (Vesihuki)

Vesihukiverkosto tukee vesihuoltolaitosten välistä ilmasto- ja kiertotalousyhteistyötä. Verkosto on hyviä käytäntöjä yhteen kokoava foorumi, jossa tiedon jakaminen ja vertaistuki ovat keskiössä.

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan Vesihukiverkoston jäseneksi. Verkoston aloituskokous pidetään 22.11 klo 13-15. Alustava vuosisuunnitelma sisältää mm seuraavat:

  • 2-4 etätapaamista vuodessa
  • yksi lähitapaaminen, johon yhdistetään vesilaitosvierailu
  • Teams-alusta, jossa jaetaan julkaisuja ja käydään keskustelua

Käsiteltäviä aiheita ovat mm. vesihuollon ilmastovaikutukset, päästövähennystoimet, energiankulutus- ja tuotanto. Vesihukiverkoston jäsenet pääsevät vaikuttamaan toiminnan sisältöön ja käytäntöihin, joten vastaathan ilmoittautumisen yhteydessä olevaan kyselyyn.

Verkostossa mukana olo on osallistujille ilmaista, lukuun ottamatta omakustanteisia vierailuja ja tutustumismatkoja.

Vesihuoltolaitosten lisäksi mukaan voi tulla eri sidosryhmien toimijat. Ilmoittaudu viimeistään 14.11.2022: linkki

Lisätietoja vesihukihanke

Yhteystiedot

Vuokko Laukka
Projektipäällikkö, Vesihuki
Suomen ympäristökeskus
vuokko.laukka@syke.fi
+358 295 251 047

Kuva: © Vuokko Laukka, Syke Suomen ympäristökeskus