Julkaistu: 9.12.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vedenpinnat poikkeuksellisen korkealla Oulujoen vesistöalueella, hyydetulvariskiä minimoidaan Oulujokivarressa

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset tiedottavat Oulujoen vesitilanteesta yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Hyydetulvariskin minimointi Oulujoen virtaamia pienentämällä nostaa todennäköisesti vedenpintaa Oulujärvessä sekä sen yläpuolella olevissa järvissä. Fortum on saanut poikkeusluvan Oulujärven säännöstelyn ylärajan ylittämiseen. Oulun vesistöalueen järvien vedenkorkeudet ovat olleet poikkeuksellisen korkealla koko syksyn ajan.

”Järvien rantojen ja jokivarren kiinteistönomistajia kehotetaan varautumaan poikkeuksellisen korkeisiin vedenpintoihin siirtämällä mahdollisuuksien mukaan veneet ja laiturit pois vedestä”, painottaa ympäristöasiantuntija Mika Pylvänäinen Kainuun ELY-keskuksesta.

Oulujärven säännöstelyn yläraja voi ylittyä

Fortum on saanut poikkeusluvan Oulujärven säännöstelyn ylärajan ylittämiseen 27.11.2020 – 31.1.2021. Fortum saa ylittää Oulujärvelle asetetun säännöstelyn ylärajan enintään 30 cm:llä, jolloin vesipinta voi nousta tasolle NN+ 123,30 metriä. Ylityksellä pyritään minimoimaan hyydetulvat ja niiden aiheuttamat haitat Oulujoessa.

Luparajan ylityksen salliminen mahdollistaa Oulujoen virtaaman pienentämisen rajatuksi ajaksi. Tällöin otollisissa olosuhteissa jokeen muodostuu kattava jääkansi, joka pienentää hyydetulvien muodostumisriskiä. Virtaaman tulee olla noin 200-250 m3/s, jotta jääkansi voi muodostua. Nykytilanteessa virtaamat ovat noin 550 m3/s.

Virtaaman pienentäminen nostaa vedenpintaa Oulujärvessä sekä sen yläpuolella olevissa järvissä.

Hyyde aiheuttaa tulvia ja ongelmia voimalaitoksille

Hyyde aiheuttaa tavanomaisesti tulvia etenkin Montta-Merikoski välillä, mutta myös muualla ne ovat mahdollisia. Hyyde voi vaikeuttaa veden juoksutusta voimalaitoksissa ja se voi aiheuttaa riskejä myös patoturvallisuudelle. Hyydetulvat voivat aiheuttaa vahinkoa myös joen rannoilla sijaitseville rantarakenteille ja rakennuksille.

Hyydettä eli suppoa alkaa muodostumaan, kun joen virtaama on suuri ja veden lämpötila laskee nollaan asteeseen tai sen alapuolelle. Mahdolliset lumisateet sulaan jokeen lisäävät myös hyyteen muodostumista.

Vedenpinnat poikkeuksellisen korkealla Oulujoen vesistöalueella

Syksyn sademäärät Oulujoen vesistöalueella ovat olleet poikkeuksellisen suuret. Lisäksi lämpimät syyssäät ovat myös sulattaneet osan vesistöalueelle aiemmin sataneesta lumesta. Sateisen ja lämpimän syksyn seurauksena säännösteltyjen järvien vedenpinnat ovat nousseet poikkeuksellisen korkeille tasoille, vaikka juoksutukset on pidetty alapuolisten vesistöjen sallimalla korkeimmalla mahdollisella tasolla. Korkeiden vedenpintojen vuoksi poikkeuksellisen suuria juoksutuksia on jouduttu käyttämään syksyn aikana Oulujoella sekä Sotkamon ja Hyrynsalmen säännöstelyillä reiteillä.

Säännösteltyjen järvien lisäksi myös luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat olleet ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealla koko syksyn ajan.

Lisätietoja

Kainuun alueella:

Ympäristöasiantuntija Mika Pylvänäinen, Kainuun ELY-keskus, puh. 0295 023 876, mika.pylvanainen(at)ely-keskus.fi
Yksikön päällikkö Timo Regina, Kainuun ELY-keskus, puh. 0295 023 887, timo.regina(at)ely-keskus.fi

Oulujoen osalta:

Vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 050 3511927, riku.eskelinen(ately-keskus.fi
Yksikön päällikkö Tero Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 0295 038 434, tero.vaisanen(at)ely-keskus.fi

Vesistöennusteet:

Ryhmäpäällikkö Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus (Syke), 0295 251 731, bertel.vehvilainen(at)syke.fi