Julkaistu: 1.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vedenpinnat ovat yhä korkealla Itä- ja Pohjois-Pirkanmaalla – tulvatilanne jo rauhoittumaan päin

Isot säännöstelemättömät järvet nousivat tänä keväänä keskimääräisen tulvakorkeuden yläpuolelle ja vedenpinnat pysyvät vielä pitkään korkealla. Säännösteltyjen Näsijärven ja Vanajaveden vedenpinnat ovat vielä nousussa lähiviikkojen ajan. Lempäälän Kuokkalankoskissa virtaa runsaasti vettä vielä pitkälle kesään.

Pirkanmaan isojen säännöstelemättömien järvien, kuten Iso-Längelmäveden, Kukkian, Iso-Tarjanneveden ja Keurusselän vedenkorkeudet saavuttivat huippunsa toukokuun puolivälissä. Nyt näiden järvien vedenkorkeudet ovat hitaassa laskussa, mutta vedenpinnat pysyvät vielä pitkään korkealla.

– Pienemmissä järvissä ja latvavesistöissä tulvahuippu saavutettiin monin paikoin jo huhtikuun puolella. Tulvatilanne on näissä järvissä rauhallinen, ellei sää muutu merkittävästi sateisemmaksi, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Säännöstellyissä järvissä kohti kesäkorkeuksia

Näsijärvellä, Pyhäjärvellä ja Vanajavedellä vedenkorkeudet nousevat hiljalleen kohti tavanomaisia kesäkorkeuksia. Hankalan tulvakevään jälkeen näillä järvillä on vedenkorkeuksia pidetty hieman totuttua kesäajan korkeutta alempana. Syynä tähän ovat vedenkorkeuden lupaehdot ja varautuminen mahdollisiin sateisiin.

– Vielä toukokuussa ei näillä järvillä voi lupaehtojen mukaan nostaa vettä niin korkealle kuin kesällä. Järviin tuleva vesimäärä on edelleen niin suuri, että vedenpintojen nostaminen totuttuihin kesäkorkeuksiin onnistuu kyllä juhannukseen mennessä, kertoo vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Kuokkalankoskissa virtaa runsaasti

Vanajaveden juoksutuksia hoidetaan Kuokkalankoskiin laskevan Herralanvirran padon sekä Lempäälän kanavan avulla. Vallitsevan vesitilanteen takia on tarve pitää juoksutukset suurina pitkälle kesään. Tämä näkyy voimakkaana virtauksena Kuokkalankoskissa sekä öisin Lempäälän kanavassa.

– Koska virtaamat jatkuvat lähiviikkoina suurina, on syytä huolehtia rannan läheisyydessä olevasta omaisuudesta. Esimerkiksi veneet kannattaa säilyttää riittävän korkealla, neuvoo Isid.

Vanajaveden säännöstelyn lupaehdoissa on määrätty suurin virtaama Kuokkalankoskissa. Juoksutus on tällä hetkellä vielä selvästi tätä pienempi.

Lue lisää:

Kuva: Tulvatilanne on jo rauhoittumaan päin Pirkanmaalla, ELY-keskus