2.49.0.0.246.1.FI.190320112444.WSFS4207

Joet tulvivat paikoin alavimmille pelloille.