Julkaistu: 21.12.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma on hyväksytty

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 16.12.2021 Vantaanjoen vesistöalueen päivitetyn tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2022-2027. Hämeen ELY-keskuksen toimialueella on lisäksi hyväksytty Kokemäenjoen ja Kymijoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetyillä toimenpiteillä pyritään vähentämään suurten tulvien aiheuttamia riskejä.

Vantaanjoen tulvien kannalta suurimpana ongelmana ovat suuret virtaamavaihtelut sekä ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät ja yleistyvät rankkasateet. Tulvariskin vuoksi Riihimäki on nimetty yhdeksi Suomen valtakunnallisesti merkittävistä tulvariskialueista.

Ensimmäisen suunnitelmakauden aikana 2016-2021 suunnitelluista toimenpiteistä on tehty kokonaan kaksi kolmasosaa, mikä on huomattavasti edistänyt asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Vuosille 2022–2027 päivitetyssä suunnitelmassa työtä jatketaan. Hämeen ELY-keskuksen tehtävänä on edistää ja seurata Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista.

Riihimäen keskustan tulvariskien hallinnan keskeisin toimenpide on mitoitukseltaan puutteellisten rumpujen muuttaminen putkisilloiksi.  Rummuista on tähän mennessä uusittu kaksi ja kaksi on vielä muuttamatta. Seuraavan siltapaikan muutostyö alkaa 2022.

‒Toimenpide vähentää huomattavasti tulvariskiä Riihimäen keskustassa, minkä lisäksi se parantaa kalojen kulkuedellytyksiä, kertoo yksikön päällikkö Merja Suomalainen Hämeen ELY-keskuksesta.

Tulvaviestintä ja ajantasainen tulvatilannekuva auttavat kansalaisia ja viranomaisia varautumaan tulvaan. Erilaisilla tulvaharjoituksilla kehitetään viranomaisten toimintaa ja yhteistyötä tulvatilanteita varten.

Kun tulvat otetaan rakentamisessa ja kaavoituksessa huomioon, voidaan ehkäistä ennalta uusien tulvariskikohteiden muodostumista.

Hyväksytyt tulvariskien hallintasuunnitelmat löytyvät vesi.fi-palvelusta.