Julkaistu: 12.10.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vähäsateisen syksyn myötä vesistöjen vedenkorkeudet keskimääräistä alempana Etelä-Savossa

Etelä-Savon vesistöjen vedenkorkeudet ovat vähäsateisen syksyn jäljiltä ajankohtaan nähden keskimääräistä alempana. Sääolot ovat kuitenkin alkaneet muuttua sateisemmaksi, jonka myötä luonnontilaisissa pienissä vesistöissä vedenkorkeudet lähtevät hiljalleen nousuun, mutta pysyvät todennäköisesti koko lokakuun ajan tavallista matalammalla. Saimaalla vedenkorkeus jatkaa ennusteiden mukaan laskuaan pitkälle marraskuuhun saakka. Myös pohjavesien pinnankorkeudet ovat alhaalla.

Mäntyharjun reitillä Synsiä ja Vahvajärvi epätavallisen alhaalla

Kymijoen vesistöalueeseen kuuluvan Mäntyharjun reitin latvoilla Iso-Naakkiman vedenkorkeus on 5 cm keskimääräistä alempana. Sen alapuolella sijaitsevalla Kyyvedellä lukema on 7 cm keskimääräistä alempi. Kyyveden ja Puulan välillä sijaitsevan Läsäkosken virtaama on noin 6 m3/s, joka on ajankohtaan nähden muutaman m3 verran keskimäärästä vähemmän.

Puulan pohjoispuolella sijaitsevan Synsiän vedenkorkeus on ollut erittäin alhaalla ollen nyt 23 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana. Järvellä on sivuttu yli sadan vuoden pituisen havaintojakson lokakuun alun alinta vedenkorkeutta.

Säännöstellyn Puulan vedenkorkeus on tällä hetkellä 8 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana (NN+94,41 m). Säännöstelyluvan mukaiseen raja-arvoon on vain vähän varaa, joten Kissakosken voimalaitoksella juoksutusta on jouduttu vähentämään voimakkaasti ja se on keskimääräistä tasoa pienempi (noin 11 m3/s). Alhaisen juoksutusmäärän myötä Puulan alapuolisen Vahvajärven vedenkorkeus on laskenut ollen nyt 22 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana.

Reittiä alaspäin tultaessa Lahnavesi on 1 cm keskimääräistä ylempänä ja siihen laskeva Pyhävesi-Kallavesi 15 cm keskimääräistä alempana. Reitin alaosalla Vuohijärvessä vedenpinta on 6 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana.

Sysmän reitin latvajärvi Suontee on 3 cm ajankohdan keskimääräistä vedenkorkeutta alempana.

Saimaallakin vedenkorkeuden ennustetaan pysyvän tavallista alempana koko syksyn ajan

Vuoksen vesistöalueella Pihlajavesi on 12 cm keskimääräistä pinnantasoa alempana. Savonlinnan Suurijärven vedenpinnan korkeus on 11 cm alempana kuin keskimäärin.

Saimaa on 20 cm keskimääräistä pinnantasoa alempana Lappeenrannan Lauritsalan havaintoasemalla (NN+75,67 m). Saimaan vedenkorkeuden ennustetaan pysyvän tavallista alempana koko syksyn ajan, ja marraskuun puoliväliin mennessä vedenkorkeuden on ennustettu laskevan vielä 5–10 cm.

Pohjavesien pinnankorkeudet myös alhaalla

Myös pohjavesimuodostumien pinnankorkeus on monin paikoin ajankohtaan nähden keskimääräistä alempana, mutta kääntynee syyssateiden myötä nousuun.

Järvien pintalämpötilat laskeneet alle kymmenen asteen

Järvien pintalämpötilaa mittaavilla havaintoasemilla lämpötila oli 12.10. Kyyveden Haukivuorella 8,7 astetta ja vastaavasti Haukivedellä Savonlinnan Oravissa 8,8 astetta. Kyyvedellä lukema on 1,0 ja Haukivedellä 0,4 astetta lämpimämpi kuin keskimäärin järvien havaintohistoriassa tähän aikaan.