Julkaistu: 28.10.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vaasan eteläpuoleiset joet lähellä tulvakorkeuksia

Kolmen vuorokauden 25.–27.10.2020 (sunnuntai–tiistai) sademäärät ovat monin paikoin Pohjanmaan rannikkoalueella 40–50 mm, mikä vastaa lähes keskimääräistä kuukauden sademäärää.  Koska sadetta on tullut melko paljon jo aikaisemmin lokakuussa, niin uudet sateet päätyvät suoraan vesistöihin.  Vaasan eteläpuolisen jokien vesipinnat ja virtaamat ovat nousseet nopeasti maanantaina ja tiistain aikana. Paikoitellen vettä voi nousta alaville pelloille, mutta laajoja tulvahaittoja ei ennusteiden mukaan ole ainakaan lähipäivinä odottavissa.

Maalahdenjoen vedenkorkeus (Köpingsbro) on viimeisen vuorokauden aikana noussut 70 cm ja virtaama on vuorokaudessa nelinkertaistunut (tiistaina aamulla 40 m3/s).  Vesipinnat ja virtaamat jatkavat ennusteiden mukaan lievää nousua, mutta niiden ennustetaan jäävän pienemmäksi kuin helmikuussa 2020, jolloin mitattiin tämän vuoden edellinen tulvahuippu.

Teuvanjoen vedenkorkeus (Puskamarkki) on noussut vuorokaudessa 110 cm ja virtaama on vuorokaudessa kuusinkertaistunut (tiistaina aamulla 60 m3/s).  Teuvanjoen virtaama on nyt yhtä suuri kuin tämän vuoden aikaisemmin suurin virtaama helmikuussa. Vesipinnat ja virtaamat nousevat todennäköisesti hieman ja saavuttanevat keskimäärin kerran 5 vuodessa toistuvan tulvakorkeuden.

Närpiönjoen vedenkorkeus (Allmänningsforsen) on noussut vuorokaudessa 60 cm ja virtaama on viisinkertaistunut (tiistaina aamulla 100 m3/s).  Virtaaman ennustetaan nousevan mahdollisesti samalle tasolle kuin helmikuussa 2020.

Runsaat sateet näkyvät osittain myös muissa vesistöissä, kuten Lapväärtin-Isojoella ja Kyrönjoen yläosilla.  Myös pitkään kuivuudesta kärsineet järvet ovat selvässä nousussa.

Lisätietoja verkosta:

Vesistöennusteet ja varoitukset: https://www.ymparisto.fi/vesistoennusteet (ymparisto.fi)

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794

Ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829

Vesistöpäällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919