Julkaistu: 21.10.2022

Väärinpäin asennetut kaivonrenkaat heikentävät kaivoveden laatua

Suomen Vesiyhdistys tiedottaa

Uuden opinnäytetyön mukaan rengaskaivojen suurin ongelma on väärin päin asennetut kaivonrenkaat, jolloin sadevedet ja niiden mukana tulevat epäpuhtaudet pääsevät kaivoon ja kaivoveden laatu heikkenee.

Suurin osa isojen vedenottamoiden ja noin puolet pienten yksityiskaivojen renkaista on asennettu kaivon naarashuulloksellinen puoli ylöspäin, jolloin renkaan reunan porrastukset laskevat kaivon sisälle päin. Renkaiden kätisyydestä johtuva ongelma vaatii kaivon kunnostustoimenpiteitä, kuten soviterenkaan tai saumojen tiivistyksen, mikä tekee ongelmasta merkittävän, arvioi opinnäytetyön tekijä Janika Kanto.

Vanhojen väärin asennettujen kaivojen lisäksi, myös uusia kaivoja asennetaan edelleen vanhojen ja virheellisten kaivojen rakennus-ohjeistusten mukaisesti. Virheellinen ohjeistus korjattiin jo vuonna 1996, mutta käytäntö ei ole muuttunut. Betonialan yrityksille suoritetussa kyselyssä kävi ilmi, että useinkaan kaivojen väärää kätisyyttä ei nähdä ongelmana. Lisäksi kansia, joissa on naarashuullos, on vaikeampi valmistaa ja säilyttää, jolloin oikein päin asennettuihin kaivoihin voi olla vaikea löytää sopivia kansia.

Opinnäytetyössä tehtiin myös ehdotuksia ongelman korjaamiseksi. Keskeisenä nähtiin ongelmasta viestiminen alan yrityksille, vesilaitoksille ja kaivonomistajille: esimerkiksi verkossa pidettävät luennot, alan verkkosivuilla viestiminen ja opas, joka sisältäisi havainnollistavat mallipiirrokset. Myös rakennusohjeissa voisi olla lisämaininta oikeasta asennussuunnasta. Rengaskaivojen elinkaarta voitaisiin pidentää huomattavasti, jos renkaiden kätisyyteen kiinnitettäisiin enemmän huomiota ja väärin päin rakennetut kaivot kunnostettaisiin.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Suomen vesiyhdistyksen hajavesihuoltojaosto ja työ toteutettiin Satakunnan ammatti-korkeakoulussa.

Lisätietoa

Janika Kanto, janika.saarimaki[at]gmail.com
Aino Pelto-Huikko, aino.pelto-huikko[at]samk.fi

Suomen Vesiyhdistyksen tiedote

Opinnäytetyö

Rengaskaivon oikea asennustapa

Kuva: © Pertti Virtanen