Julkaistu: 16.2.2021

Tämän tiedon on tuottanut Tulvakeskus

Uusi tilannetiedote kertoo tulvavaarasta

Vesi.fi-palvelusta näkee nyt nopeasti ja helposti, onko tulva uhkaamassa. Mahdollisesta vahinkovaarasta kertoo jatkuvasti päivittyvä Tulvakeskuksen uusi tilannetiedote.

Huolestuttaako lähestyvä kevät ja sen tuomat kevättulvat? Asutko matalalla rannikolla tai rankkasadetulville alttiilla alueella? Tai kiinnostaako tulvatilanne muuten vain?

Tulvakeskuksen uusi tilannetiedote kertoo ajankohtaisen tulvatilanteen havainnollisesti ja ymmärrettävästi. Tiedot kattavat koko maan ja kaikki luonnolliset tulvatyypit. Tilannetiedotteesta näkee yhdellä silmäyksellä tulvatilanteen ja vaaran vakavuuden.

Tulvakeskuksen tilannetiedote löytyy Vesi.fi-palvelun pääsivun oikeasta laidasta. Tilannetiedote päivitetään kahdesti viikossa, tarvittaessa tiheämmin.

Tulvatietoa kansalaisille

Tilannetiedote on kansalaisille suunnattu Tulvakeskuksen palvelu. Tulvakeskus taas on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen palvelu, joka ennustaa tulvia ja varoittaa niistä.

Tilannetiedotteen pääarkkitehteja ovat projektipäällikkö Kimmo Söderholm Suomen ympäristökeskuksesta ja ylimeteorologi Kaisa Solin Ilmatieteen laitoksesta. He kertovat, että viranomaiset ovat jo pitkään saaneet tulvaennusteita Tulvakeskukselta, mutta nyt tietoa halutaan jakaa laajemmin.

– Uusi tilannetiedote on suunniteltu niin, että se aukeaa helposti muillekin kuin asiantuntijoille, Solin kuvailee. – Heti tiedotteen avattuaan, näkee väripalkeista, onko tulvavaaraa näköpiirissä.

Kaikki tulvatyypit samassa tiedotteessa

Suomessa esiintyy kolmenlaisia tulvia: vesistötulvia, merivesitulvia ja rankkasadetulvia. Vesistötulva tarkoittaa järvien ja jokien tulvimista, jonka taustalla on veden kierto luonnossa, esimerkiksi lumen sulaminen tai muu veden lisääntynyt valunta maastosta vesistöihin.

­– Vesistötulvia voidaan ennustaa kauas eteenpäin, Söderholm toteaa. Hän kertoo, että viime vuonna saatiin jo tammikuussa viitteitä siitä, että Lappiin saattaa tulla tavallista suurempia kevättulvia, niin kuin sitten tapahtuikin.

Vesistötulvien ennustamisesta vastaa Suomen ympäristökeskus. Merivesitulvien ja rankkasadetulvien ennustaminen on Ilmatieteen laitoksen harteilla. Tulvakeskuksen perustamisen idea oli tarjota ”yhden luukun palvelua” eli koota yhteen näiden molempien tahojen tuottamat tiedot. Näin on tehty myös uudessa tilannetiedotteessa.

– Vesi ei tiedä, kuka sitä hallitsee, eikä kansalaistenkaan tarvitse tietää ja osata etsiä tietoa oikealta viranomaiselta, Solin sanoo osuvasti.

Mitä tilannetiedotteesta selviää?

Tulvakeskuksen tilannetiedote on pitkän kehittelyn tulos. Oppia ja vinkkejä on haettu muiden maiden palveluista ja kehitetty niiden pohjalta Suomeen sopiva tuote. Tiedotteen perusajatus on antaa niin sanottu huoliarvio, eli kertoa siitä, pitääkö jossain päin Suomea olla huolissaan tulvista.

Tulvien aiheuttamaa vahinkovaara ilmaistaan liikennevaloista tutuilla väreillä, joiden lisäksi on vielä punaisen ja keltaisen väliin sijoittuva oranssi. Söderholm selittää värien merkitystä:

– Oranssi tarkoittaa, että tulva voi aiheuttaa vahinkoja rakennuksille tai niitä on jo tapahtunut. Keltainen on normaalimpi tilanne, jossa pellot ja metsät tulvivat ja lievät häiriöt ovat mahdollisia, mutta asuinrakennuksille ei todennäköisesti aiheudu vahinkoja. Punainen merkitsee erittäin laajoja tai vakavia tulvavahinkoja. Tätä väriä ei toivottavasti tarvitse käyttää juuri koskaan.

Tulvia arvioidaan siis nimenomaan siitä näkökulmasta, mitä vaikutuksia ne aiheuttavat ihmisille. Jos tulva osuu taajaan asutulle alueelle, varoitusväriksi tulee herkemmin oranssi tai punainen. Sen sijaan asumattomalle alueelle osuva tulva tuskin nostaa vaaratasoa keltaista vakavammaksi.

Väripalkkien prosenttiosuudet kertovat, kuinka suurella todennäköisyydellä vaarataso toteutuu. Palkin yllä kerrotaan usein myös, mitä aluetta arvio koskee. Nämä tiedot ovat Tulvakeskuksen päivystäjän tekemiä arvioita tulvavahinkojen mahdollisuudesta.

Lisää tietoa tulvista ja säästä

Tilannetiedotteesta selviää vielä muutakin. Sanallinen tilannekuvaus kertoo eri alueiden tulvatilanteesta ja sen kehittymisestä. Usein mukana on myös kartta, josta näkee laajemman tilanteen.

Tulvakeskuksen tilannetiedotetta kannattaa käydä katsomassa myös siksi, että sivulla on ajankohtainen viiden vuorokauden sääennuste. Tässä sääennusteessa on tiiviisti kerrottuna hyvä kuvaus säätilan kehityksestä. Sääennusteen lopussa on tulvien kannalta olennainen tieto: ennuste viiden vuorokauden yhteenlasketusta sademäärästä.

Tulvakeskuksen tilannetiedotteen tuotekuva.