Julkaistu: 12.12.2023

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Uusi tietopaketti vesihuollosta

Vesi.fi-palvelussa on julkaistu teemasivu kestävästä vesihuollosta. Teemasivu kokoaa yhteen vesi- ja jätevesihuollon tietoja ja antaa vastauksia kuluttajia askarruttaviin kysymyksiin. Miten turvataan taajamien ja haja-asutuksen vesihuolto muuttuvassa maailmassa? Onko hanavesi turvallista? Miksi vesihuollon maksut nousevat?

Teemasivu ”Kestävä vesihuolto” kertoo, mitä kaikkien on hyvä tietää vesi- ja jätevesihuollosta. Se antaa nasevia ja selkeitä vastauksia vesihuoltoa koskeviin kysymyksiin, mutta tarjoaa myös väylän lisätietoon: polkuja ja linkkejä aihepiiriä syventäviin artikkeleihin ja työkaluihin.

Teemasivun ovat toteuttaneet Suomen ympäristökeskus ja ELY-keskuksen Vesihuoltopalvelut-yksikkö. Sivusto on suunnattu sekä vesihuoltopalveluiden käyttäjille että niille haja-asutusalueiden asukkaille, jotka järjestävät vesihuoltonsa itse. Teemasivu pyrkii lisäämään kansalaisten tietoisuutta vesihuollosta ja kannustamaan viisaaseen vedenkäyttöön.

Hyödyllisiä vinkkejä kodin vesihuoltoon

Suomi on vesihuollon kärkimaita. Meillä on paljon tietoa ja osaamista vesihuollon järjestämisestä. Kestävä vesi- ja jätevesihuolto vaatii kuitenkin jatkuvia ponnisteluja. Raakaveden puhtaudesta on pidettävä huolta, vesijohto- ja viemäriverkostot on pidettävä kunnossa ja jätevesien hyvästä käsittelystä on huolehdittava kaikissa tilanteissa.

Hyvän vesihuollon ylläpito edellyttää, että myös vedenkäyttäjät toimivat viisaasti. Teemasivulla annetaan hyviä vinkkejä kodin vesihuoltoon. Niiden avulla kotitalous voi edesauttaa kestävää vesihuoltoa ja samalla säästää sekä luontoa että omaa kukkaroaan.

Teemasivu tarjoaa myös kiinnostavia tiedonjyviä suomalaisesta vesihuollosta. Sieltä selviää muun muassa, kuinka paljon koko maassa on vesijohtoja ja viemäreitä tai kuinka suuri osuus vesilaitosten jakamasta vedestä on pohjavettä.

Katse tulevaisuuteen

Tulevaisuuden vesihuollossa kiertotalous ja hiilineutraalius nousevat yhä tärkeämpään asemaan. Vesihuoltolaitokset ovat osa kestävää yhteiskuntaa, jossa ravinteet kiertävät ja kasvihuonekaasupäästöjä ehkäistään.

Teemasivulla tarkastellaan myös ilmastonmuutoksen ja epävarman maailmantilanteen tuomia haasteita. Sekä vesihuoltolaitosten että kaivonomistajien pitää varautua lisääntyviin kuivuusjaksoihin ja toisaalta rankkasateisiin. Laitosten toimintaa voivat uhata myös kyberhyökkäykset, sähkökatkot ja muut häiriöt.

Teemasivulta löytyy ohjeita siitä, miten kansalaisen tulee toimia, jos vedentulo syystä tai toisesta katkeaa – ja miten vesikatkoihin kannattaa varautua etukäteen.

Kuva: Vesitorni © Olli Aalto