Julkaistu: 4.1.2024

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kovat pakkaset lisäävät hyydetulvariskiä Kokemäenjoella

Sastamalan Kiikassa on havaittu hyyteen aiheuttamaa vedenpinnan nousua. Tilannetta seurataan ja juoksutusta Kokemäenjoessa pienennetään, mikäli vedenpinta jatkaa nousuaan.

Hyydetulvariski kasvaa kovilla pakkasilla. Kireä pakkanen saattaa aiheuttaa hyydettä paikoissa, joissa joki ei ole jäässä. Hyydettä muodostuu, kun alijäähtyneeseen veteen syntyy pieniä jääkiteitä, jotka tarttuvat toisiinsa ja nousevat vähitellen pintaan tai tarttuvat erityisesti koskissa uoman pohjaan.

Hyydetulviin varauduttiin jo ensimmäisillä kunnon pakkasilla marraskuussa aloittamalla jääkansien teko erityisillä jäähdytysajoilla. Jääkannet estävät hyydetulvien muodostumista, koska jääkannen alla virtaavan veden lämpötila pysyy tasaisempana. Jääkansia on kuitenkin vaikea saada paikkoihin, joissa voimakas virtaus estää jääkannen muodostumisen.

Jääkansien vahvistaminen alkanut

Jääkansien vahvistaminen sekä uusien jääkansien muodostaminen on aloitettu kovien pakkasten myötä uudella jäähdytysajolla.

Pirkanmaan keskeisillä säännöstelyillä järvillä veden korkeudet on saatu syksyn tulvatilanteen jälkeen laskettua järvissä alhaiselle tasolle, jolloin alueen merkittäviin järviin on saatu säännöstelytilavuutta. Näin ollen vesistöjen varautuminen juoksutusten pienentämiseen on niin hyvällä tasolla, että jäähdytysajojen aiheuttama virtaamien pienennys ei nosta järvien vedenpintaa merkittävästi. Pitkään jatkuneiden pakkasten ansiosta myös järviin tulevat tulovirtaamat ovat nyt talviaikaan tyypillisesti alhaisella tasolla.

Hyydettä havaittu Kokemäenjoen vesistöalueella

Tämän hetken kireiden pakkasten aiheuttamaa hyydepatoa on havaittu vedenpinnan nousuna Sastamalassa sijaitsevassa Kiikassa. Vedenpinnan nousulle on kuitenkin vielä tilaa, mutta vesi voi nousta lyhyessä ajassa paljonkin. Tilannetta seurataan jatkuvasti ja juoksutusta Kokemäenjoessa pienennetään entisestään, mikäli vedenpinta jatkaa nousemistaan.

Myös muualla kuin Kokemäenjoessa avoimen veden virtapaikoissa on mahdollista havaita hyydettä, kuten Lempäälän Kuokkalankoskessa.

Yhteyshenkilöt:

Pirkanmaan ELY-keskus:

Johtava vesitalousasiantuntija Piia Tikka, p. 0295 036 042

Vesiyksikön päällikkö Heidi Heino, p. 0295 036 325

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvateksti: Lempäälän Herralanvuolle ei jäädy kovillakaan pakkasilla. Kuva: Piia Tikka