Julkaistu: 13.8.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Useilla Hämeen seurantapaikoilla havaittu sinilevää veden pinnalla

Kuluvalla viikolla havaittiin sinilevää kuudella valtakunnallisessa leväseurannassa olevalla järvellä Hämeessä. Vain Loppijärven seurantapaikalla levää oli runsaasti pinnalla. Hämeenlinnassa Vanajavedellä ja Alajärvellä havaittiin vähäinen esiintymä, samoin Lahdessa Vesijärvellä ja Alasenjärvellä, sekä Mallusjärvellä Orimattilassa. Kahdeksalla havaintoasemalla ei nähty sinilevää lainkaan.

Vanhenevaa sinilevää voi tyynellä säällä kohota pintaan millä tahansa järvellä. Tuulisella säällä levä sekoittuu veteen, eikä pääse kerääntymään pintaan. Silloin levää on vaikea huomata, vaikka sitä olisikin vedessä.

Runsaisiin sinileväesiintymiin tulee suhtautua varauksella

Sinilevien mahdollinen myrkyllisyys voidaan varmentaa vain laboratoriotesteillä. Jos vedessä on runsaasti sinilevää, sitä ei pidä käyttää löyly-, pesu-, kastelu- tai talousvetenä. Runsaan esiintymän aikana tulisi myös välttää vedessä uimista ja pitää lapset sekä kotieläimet pois rantavedestä. Sinilevät voivat aiheuttaa iho-oireita, silmien kirvelyä, nuhaista oloa, lihaskipua tai pahoinvointia. Herkkäihoiset voivat saada iho-oireita jo vähäisestäkin levämäärästä.

Lisätietoja:

Hydrobiologi Petri Horppila, puh. 0295 025 182