Vesitilanne 9.2-12.2.2021

30 %
70 %

Kireänä jatkuva pakkassää voi aiheuttaa paikoin hyydepatoja avoimien jokiosuuksien alapuolella ja nostaa jokien vedenkorkeuksia nopeastikin. Hyydetulvariski jatkuu etenkin Pohjois-Pohjanmaalla. Iijoen Väätäjänsuvannon kohdalla vesi on noussut hyyteen vuoksi vuoden keskimääräistä tulvahuippua korkeammalla. Väätäjänsuvannon yläpuolella vesi on noussut kastelemaan rantarakennuksia ja aiheuttanut ongelmia Koivukosken kalanviljelylaitoksella. Vedenkorkeudet nousivat viikonloppuna myös Kostonjoessa, mutta nousu on toistaiseksi tasoittunut. Hyyteen muodostuminen on nostanut Kymijoen pintaa paikoin noin 30-50 cm, ja ainakin yhdellä voimalaitoksella hyyde on aiheuttanut tukosongelmia. Pakkasten jatkuessa pidempään vedenkorkeudet voivat Kymijoessa nousta voimakkaammin.

Järvien pinnat ovat ajankohtaan nähden korkealla Itä-Suomen järvialueella, Kainuussa ja osin Pohjois-Pohjanmaalla. Saimaan vedenkorkeuden ennustetaan pysyvän kesään asti selvästi tavallista korkeammalla.

Päivitetty:9.2.2021

Vedenkorkeus

Päivitetty:9.2.2021

Merivesitilanne 9.2.2021

100 %
Merivesi on tavanomaisella tasolla tai sitä alempana. Jakson aikana ei esiinny merivesitulvia.

Päivitetty:9.2.2021

Rankkasadetilanne 9.2.2021

100 %
Jakson aikana sataa vain paikoin lunta.

Päivitetty:9.2.2021