Vesitilanne 30.4-4.5.2021

5 %
95 %

Jokien virtaamat ovat pääosin laskussa. Sään ennustetaan jatkuvan vielä lähipäivät viileänä ja vähäsateisena Keski- ja Pohjois-Suomessa pienentäen virtaamia edelleen. Etelä-, ja Lounais-Suomeen on ennustettu sateita viikon puoliväliin, jotka voivat hieman kasvattaa rannikkojokien virtaamia. Pääosin viikonlopuksi ennustetut sateet osuvat itä- ja koillis-Suomeen.

Riski jääpatojen muodostumiselle alkaa olla vähäinen. Simo- ja Kuivajoella sekä Iijoella odotetaan varsinaisia kevään tulvahuippuja toukokuun puolivälin tienoille. Lapin jokien tulvien ennustetaan ajoittuvan vasta aikaisintaan toukokuun puoliväliin pääosin ja niistä odotetaan keskimääräistä pienempiä. Tornionjoen tulvahuippu olisi tämän hetken ennusteiden mukaan keskimääräisenä tai vähän sitä suurempana vasta kesäkuun alussa.

Järvi-Suomen suurien järvien vedenpinnat ovat tyypillisiä kevätkorkeuksia ylempänä. Päijänteen vedenpinta nousee ennusteen mukaan kesäkuun alkuun mennessä lähelle tulvarajaa. Myös muut suuret järvet, kuten Saimaa ja Pielinen, ovat nousemassa selvästi keskimääräistä korkeammalle. Koillismaalla Kitkajärven ennustetaan nousevan selvästi normaalia alkukesän tasoa korkeammalle, lähelle viime kesän tasoa.

Päivitetty:4.5.2021

Vesitilanne

Päivitetty:4.5.2021

Merivesitilanne 4.5.2021

100 %
Merivesi on jakson aikana tavanomaisella tasolla, eikä
merivesitulvia ole odotettavissa.

Päivitetty:4.5.2021

Rankkasadetilanne 4.5.2021

100 %
Seuraavan viiden vuorokauden aikana sateisinta on maan etelä- ja itäosissa, joissa sademäärä voi jakson aikana olla paikoin yli 20 mm. Runsainta sade on torstain ja perjantain aikana maan itäosassa, jossa sade on osin lunta. Rankkasadetulvia ei kuitenkaan ole odotettavissa.

Päivitetty:4.5.2021