Vesitilanne 30.3-2.4.2021

10 %
90 %

Lumen sulanta ja viime päivien sateet nostavat vedenkorkeuksia etelä-, lounais- ja länsirannikon jokivesistöissä. Etelä- ja lounaisrannikon sekä Pohjanmaan joet saavuttavat kevään tulvahuippunsa tänään tai lähipäivien aikana. Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan tulvat ovat suuruudeltaan keskimääräisiä ja vesi nousee tai on paikoin jo noussut alaville pelloille sekä katkomaan paikallisteitä. Jääpadot voivat aiheuttaa paikallisesti rakennusten kastumista, mutta pääosin alueen jäät ovat melko heikkoja. Kyrönjoella ja Lapuanjoella on varauduttu tulvavesien johtamiseen pengerrysalueille, mutta tämänhetkisen ennusteen mukaan niiden käyttö on epätodennäköistä. Ennen pääsiäistä alkavat yöpakkaset hidastavat lumen sulantaa ja virtaamat kääntyvät laskuun.

Etelärannikolla kevättulva on keskimääräisen suuruinen ja Lounais-Suomessa tavanomaista pienempi. Näillä alueilla lumista merkittävä osa on jo sulanut. Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa tulvahuiput ajoittuvat huhtikuun loppupuolelle. Pohjois-Pohjanmaalla Oulun lähialueilla on paikallista tulvimista peltoalueiden lumien sulaessa nopeasti.

Päivitetty:30.3.2021

Vesitilanne

Päivitetty:30.3.2021

Merivesitilanne 30.3.2021

100 %
Merivesitulvia ei ole odotettavissa jakson aikana.
Merivesi on Suomen rannikolla on tavanomaisella korkeudella.

Päivitetty:30.3.2021

Rankkasadetilanne 30.3.2021

100 %
Jaksolla ei esiinny rankkasateita. Sademäärät jäävät yleisesti vähäisiksi. Seuraavien viiden vuorokauden sademäärä on vedeksi muutettuna enimmäkseen 1-5 mm. Lapissa voi tulla paikoin lähemmäs 10 mm jakson aikana.

Päivitetty:30.3.2021