Vesitilanne 29.12-1.1.2021

40 %
60 %

Hyyde nostaa jokien pintoja paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Koillismaalla. Oulujoella jatketaan hyydetulvariskiin varautumista ja virtaamia on pidetty pieninä joulupyhien ajan, jotta jokeen saataisiin muodostumaan jääkansi. Oulujärven vedenkorkeus on nousussa ja ennusteiden mukaan se nousee tämän viikon aikana lähelle säännöstelyn ylärajaa. keskiviikon ja torstain sateet nostavat Etelärannikon jokien pintoja lämpötilan noustessa hieman nollan yläpuolelle.

Järvien pinnat ovat korkealla Itä-Suomen järvialueella, Kainuussa ja osin Pohjois-Pohjanmaalla. Saimaalla on jatkettu lisäjuoksutuksia, joilla vedenkorkeuden nousu normaalivyöhykkeen yläpuolelle pyritään välttämään. Saimaan ennustetaan nousevan seuraavan kuukauden aikana 10-15 cm nykyiseltä tasoltaan.

YHTEENVETO (vaara-alue, ilmiö, vaarataso):

Pohjois-Pohjanmaa, hyyde, keltainen

Etelärannikko, sadetulva, keltainen

Vedenkorkeus

Päivitetty:29.12.2020

Merivesitilanne 29.12.2020

100 %
Merivesi on normaalilla tasolla, eikä merivesitulvia ole
odotettavissa jakson aikana.

Päivitetty:29.12.2020

Rankkasadetilanne 29.12.2020

100 %
Jakson aikana ei esiinny rankkasateita. Sadetta kertyy vedeksi muutettuna maan kaakkoisosassa 10-20 mm, muualla maassa enimmäkseen 2-10 mm.

Päivitetty:29.12.2020